Forhandler- og distributionsaftaler: Nye regler i 2022

EU-Kommissionen opdaterer de regler, der sætter rammerne for lovlige konkurrencebegrænsninger i forhandler- og distributionsaftaler. Det sker ved en ændring af den såkaldte vertikale gruppefritagelsesforordning, der udløber ved udgangen af maj 2022.

EU-Kommissionen har offentliggjort et udkast til de nye regler. Udkastet giver et godt overblik over, hvilke ændringer vi kan forvente. Som producent, distributør og forhandler bør man få et overblik over sine aftaler og sikre, at man udnytter relevante muligheder på bedste vis.

Horten giver et overblik over, hvad vi kan forvente af de nye regler, og hvilken betydning ændringerne vil få i praksis. Vi ser fx på mulighederne for at have mere end én eksklusiv forhandler, nye regler for tilfælde, hvor en leverandør selv er forhandler i detailleddet parallelt med selvstændige forhandlere (parallel distribution) og nye regler om onlineforhandling.

Program
• Velkomst ved Helle Fabiansen
• Introduktion til de kommende regler
• Hvornår træder reglerne i kraft?
• Gennemgang af de nye regler, herunder særligt de nye regler om:
• Mulighederne for at have eksklusive forhandlere
• Parallel distribution
• Onlineforhandling
• Praktiske tips til gennemgang af jeres aftaler
• Afslutning

Oplægsholdere
• Advokat Marie Løvbjerg, Horten
• Advokat Andrea Hilt Dyrby, Horten

Arrangementet er kun for medlemmer.

Pris
Gratis

Tidsfrist for tilmelding er 16. maj.