Miljøstyrelsens projekt om formaldehydfrigivere

I forbindelse med formaldehyd kortlægningsprojekt som Forces udfører for miljøstyrelsen, vil vi invitere til et informationsmøde hvor vi vil give Pia Brunn Poulsen fra Force Technology, mulighed for at præsentere projektet og de indledende resultater. Mødet er næste onsdag på Teams (den 5. maj kl. 13-14).

Dagsordenen på mødet:

  1. Præsentation af projektet for Miljøstyrelsen – formål, indhold og tidsplan
  2. Præsentation af indledende resultater fra litteratursøgning
  3. Spørgsmål og diskussion
  4. Bud på hvilke ingredienser, emballagetyper, andet vi bør fokusere på i projektet?

 

Der er afsat én time, men mødet afsluttes muligvis før afhængigt af om der er input til pkt. 3 og 4.

Mødet er forbeholdt medlemmer af Kosmetik- og hygiejnebranchen.

 

Tilmeld dig her