Møde i Teknisk Komite

11. oktober kl. 9.30 - 14.30 afholdes der møde i Teknisk Komite  med gennemgang og diskussion af relevante regulatoriske og tekniske emner.

Dagsorden og mødemateriale tilsendes på mail.

Tilmelding