Webinar: Miljø og etik i markedsføringen - hvor går grænsen?

Mange virksomheder anvender påstande om miljø og etik i deres markedsføring. Fx at produkterne og emballagen er miljøvenlig eller bæredygtig eller at virksomheden har en særlig ”grøn” vision. Dette er fokusområder og egenskaber ved produkterne som forbrugerne i stigende grad efterspørger – men der skal være hold i påstandene ellers kan markedsføringen være vildledende.   

Vi holder i samarbejde med advokatfirmaet LIGA Advokater et webinar, hvor der gives et samlet overblik over, hvilke regler der gælder, når der anvendes påstande om miljø og etik i markedsføringen. Kurset har fokus på den praktiske anvendelse af reglerne og er relevant for alle medarbejdere, der medvirker til at udarbejde virksomhedens markedsføring. Med i prisen følger også en gratis telefonisk hotline i en uge efter webinaret, hvor virksomhederne kan ringe og få telefonisk sparring med LIGA Advokater.

Kravene til brug af påstande om miljø og etik i markedsføringen er reguleret i flere forskellige regelsæt fx EU-regulering, markedsføringsloven, branchespecifik regulering og frivillige kodeks. Forbrugerombudsmandens som fører tilsyn med overholdelse af markedsføringsloven, har netop offentliggjort, at brug af påstande om miljø og etik i markedsføringen er et af hendes indsatsområder i 2020. Det er derfor vigtigt, at I har fokus på dette emne.

Obs. Grundet omstændighederne med coronavirus er arrangementet omlagt til et webinar.

Program

10:00 - 10:45

Generel indflyvning til reglerne i markedsføringsloven, herunder samspillet mellem markedsføringsloven og særlovgivning indenfor kosmetik og vaske- og rengøringsprodukter

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 11:45

Brug af påstande om miljø og etik både ift. produktet og emballage samt brug af anprisningen "fri for"

11:45 - 12:00

Kosmetik- og hygiejnebranchens ’Gode råd om anprisninger’

 

Tid og sted

Mandag d. 18 maj kl. 10.00 til 12.00

Kurset afholdes via Microsoft Teams 

 

Pris

500 kr. ekskl. moms for medlemmer af Kosmetik- og hygiejnebranchen

1.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer

Med i prisen følger også en gratis telefonisk hotline i en uge efter webinaret, hvor virksomhederne kan ringe og få telefonisk sparring med LIGA Advokater.

Ved udeblivelse fra arrangementet eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræver vi fuld pris for din deltagelse.  

 

Tilmelding til arrangementet er lukket