En bæredygtig og ansvarlig branche


Kosmetik- og hygiejnebranchen repræsenterer en branche, der leverer sundhed, velvære og hygiejne og med dens produkter samtidig gør hverdagen lettere for forbrugere og samfundet.

___________________________________________________________________________________

Mere end 25% af de infektioner, som patienter får på hospitaler, kan forebygges med bedre hygiejne.

- Kilde: A.I.S.E: Activity & Sustainability Report 2018-19 
___________________________________________________________________________________

Vores medlemmer fremstiller og leverer kosmetik, personlige plejeprodukter og vaske- og rengøringsmidler til det danske og internationale marked, og de opfylder konkrete og samfundsnyttige behov. For eksempel er tandpasta medvirkende til at forebygge karies og dårlig mundhygiejne, solcreme beskytter mod solens skadelige UV-stråler og nedsætter risikoen for hudkræft, mens håndsæbe, rengøringsmidler og hånddesinfektion bekæmper uønskede bakterier i hjemmet og i offentlige institutioner.

___________________________________________________________________________________

72% af de europæiske forbrugere føler, at kosmetik og personlige plejeprodukter er med til at forbedre deres livskvalitet.

- Kilde: Cosmetics Europe: Socio-Economic Contribution of the European Cosmetics Industry 2019
___________________________________________________________________________________

Men det er ikke kun branchens produkter, der skaber konkret værdi og udgør en del af fundamentet for et velfungerende samfund. Branchen er også en væsentlig bidragsyder til dansk og europæisk økonomi. I 2018 omsatte branchen i Danmark for 46 milliarder kroner og bidrog til den danske økonomi med 9.158 årsværk. Branchen eksporterede samlet set for 18,8 milliarder kroner i 2018. Siden 2008 er eksporten af branchens produkter steget med 42 procent, og branchens omsætning er i samme periode steget med 14 procent. Også på europæisk plan er Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemmer med til at drive den økonomiske udvikling frem på tværs af EU-landene.

 

Branchens bæredygtige omstilling

Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemsvirksomheder arbejder proaktivt med bæredygtighed og en omstilling til en cirkulær økonomi. Branchen har vist, at en bæredygtig omstilling ikke er en modsætning til økonomisk vækst, men snarere en forudsætning.

Eksempelvis har flere producenter via uafhængige certificeringsordninger omstillet sig til at bruge palmeolie på en bæredygtig og ansvarlig måde, ligesom antallet af svanemærkede kosmetikprodukter er mere end fordoblet siden 2013. På samme måde hjælper vaske- og rengøringsmiddelindustrien forbrugerne til at træffe bæredygtige valg i hverdagen. Igennem forskellige frivillige mærkningsordninger og informationskampagner giver virksomhederne konkrete råd til forbrugerne om, hvordan produkterne bruges på den mindst miljøbelastende måde. Senest har en række virksomheder forpligtet sig til at designe emballage, hvor minimum 20 procent af indholdet er genanvendt plast. Desuden forpligter virksomhederne sig til, at emballagen enten genanvendes, genbruges eller komposteres.

___________________________________________________________________________________

Siden 2012 har den europæiske kosmetikindustri udfaset brugen af mikroplastperler med en skrubbende eller rensende effekt i rinse off-produkter med 97,6 procent.

- Kilde: Cosmetics Europe: Socio-Economic Contribution of the European Cosmetics Industry 2019
___________________________________________________________________________________

Det er en gennemgående tendens og en høj prioritet i branchen, der betyder, at flere og flere virksomheder forpligter sig til at designe og fremstille bæredygtige emballager, som har et mindre klimabelastende aftryk.

Forbrugernes sikkerhed kommer først

Forbrugernes sikkerhed er vores medlemmers førsteprioritet, når nye produkter udvikles og markedsføres. De europæiske forbrugere er beskyttet af nogle af de mest ambitiøse kemikalielovgivninger i verden, der sikrer, at produkter, der sælges og markedsføres i EU, trygt kan anvendes. Kosmetikforordningen (EU ref 1223/2009), der regulerer alle kosmetiske og personlige plejeprodukter, stiller høje krav til produkternes sikkerhed.

Alle produkter skal gennemgå en omfattende sikkerhedsvurdering af en faglig kompetent person inden markedsføring, og virksomhederne har ansvar for at følge op på produkterne efter markedsføring. For eksempel skal alle uønskede virkninger registreres og særlige tilfælde indberettes til myndighederne. Ingrediensers sikkerhed vurderes af EU’s Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, der er en gruppe uafhængige forskere og eksperter. De fastsætter, i hvilke koncentrationer og anvendelser ingredienserne må bruges.

___________________________________________________________________________________

Alle ingredienser i kosmetik og personlige plejeprodukter må kun anvendes, hvis de har en sikkerhedsmargin på mindst 100. Det betyder, at den tilladte koncentration for en given ingrediens er 100 gange lavere end den koncentration, hvor ingrediensen allerede er sikker at anvende i et produkt.

- Kilde: The SCCS notes of guidance for the testing of cosmetics ingredients and their safety evaluation 10th revision
___________________________________________________________________________________

Kosmetikforordningen og anprisningsforordningen (EU 655/ 2013) regulerer, hvordan kosmetiske produkter må anprises og markedsføres i Danmark og EU. Reglerne specificerer, at anprisninger skal være rigtige og understøttet af dokumentation, således at produkterne ikke markedsføres på en måde, der tillægger dem egenskaber eller funktioner, de ikke har. Desuden skal råvarerne, der anvendes i produktionen af kosmetiske produkter, registreres under REACH.

___________________________________________________________________________________

REACH er en EU-forordning, der vedtaget med henblik på at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, som kemikalier kan udgøre, samtidig med at den forbedrer industriens konkurrenceevne. I REACH er det virksomhederne, der skal dokumentere, at kemikalierne ikke er til fare for mennesker og miljø.

- Kilde: ECHA: At forstå REACH
___________________________________________________________________________________

Vaske- og rengøringsmidler er reguleret af en række forskellige lovkrav. Det er detergentforordningen, REACH og CLP-forordningen, der bestemmer, hvordan produkterne klassificeres, mærkes og emballeres. Nogle er rettet specifikt mod produktgruppen, mens anden lovgivning dækker kemikalier i mere bred forstand. Fælles for kravene er, at de sikrer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. For eksempel stiller detergentforordningen krav om, at alle overfladeaktive stoffer og tensider skal være bionedbrydelige i naturen. Mange virksomheder, der producerer og markedsfører vaske- og rengøringsmidler, foretager desuden sikkerhedsvurderinger, som ligger ud over de krav, der stilles i lovgivningen, før produkterne bliver lanceret på markedet.

___________________________________________________________________________________

Detergentforordningen stiller bl.a. krav om hvilke vaskeaktive stoffer, der må anvendes i produkter, krav til deklaration af indholdsstoffer samt krav om, at der skal udarbejdes et som er tilgængeligt for myndigheder og lægefagligt personale.

- Kilde: Miljøstyrelsen: Faktaark vaske- og rengøringsmidler
___________________________________________________________________________________