Kosmetik- og hygiejnebranchens emballageinitiativ

Kosmetik- og hygiejnebranchens emballageinitiativ

Plast, emballage og bæredygtighed er på alles læber. Politikerne, forbrugerne og branchens kunder efterspørger handling på området. Derfor lancerer vi i Kosmetik- og hygiejnebranchen en emballagestrategi og et nyt frivilligt plastemballageinitiativ, der skal hjælpe branchen videre med en bæredygtig omstilling på plast- og emballageområdet.

Emballagestrategien indeholder blandt andet tre ambitiøse mål, som medlemsvirksomhederne kan forpligte sig til at arbejde hen imod inden 2025:

  1. Unødvendig brug af plastemballage skal reduceres

Målet er, at medlemsvirksomhederne skal arbejde aktivt for at reducere deres plastforbruget, f.eks. i produkter, emballager eller produktionen.

  1. Emballagerne skal designes, så de kan recirkuleres

Målet er, at minimum 90 % af alt den plastemballage, der sættes på markedet af branchen, skal kunne recirkuleres i de aktuelle indsamlings-, sorterings- og genanvendelsessystemer i Danmark.

  1. Emballagerne skal indeholde genanvendt plast

Målet er, at medlemsvirksomhederne anvender minimum 20 % genanvendt plast i deres emballageportefølje i Danmark.

 

Her på siden kan du findes links til en kortlægningsrapport over miljøinitiativer for branchen, emballagestrategien og dens målsætninger samt et katalog med inspirationshistorier fra medlemmerne.

Inspirationskataloget indeholder syv historier fra vores medlemsvirksomheder, som fortæller om, hvordan de arbejder med bæredygtighed på plast og emballageområdet. Emballagestrategien viser branchens retning og mål for bæredygtig brug af plast og kortlægningsrapporten giver dig viden og indsigt i området.

På siden kan du også som medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen skrive dig op til det frivillige plastemballageinitiativ og vise at din virksomhed tager ansvar og er klar til en bæredygtig omstilling. Klik på linket og følg guiden.

https://proactive-kosmetikoghygiejne.s1.umbraco.io/media/1699/medlemsundersoegelse-2019.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.s1.umbraco.io/media/1700/kortlaegningsrapport.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.s1.umbraco.io/media/1690/kosmetik-og-hygiejnebranchens-emballagestrategi.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.s1.umbraco.io/media/1702/det-frivillige-plastemballageinitiativ-afrapportering.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.s1.umbraco.io/media/1693/inspirationskatalog.pdf