Et stærkere indre marked til gavn for forbrugere og virksomheder


EU har nogle af de mest ambitiøse kemikalielovgivninger i verden. De sikrer, at forbrugerprodukter, der markedsføres i EU, er sikre at anvende for forbrugerne samtidig med, at de fastsætter ens spilleregler for alle europæiske virksomheder. Det er vi stolte af. Uensartet national implementering, fortolkning og håndhævelse af lovgivninger på tværs af medlemslandene er skadelig for virksomheder og forbrugere. Derfor har vi brug for et stærkt indre marked med klare, fælles regler for alle. Det er forudsætningen for, at vores medlemmer kan konkurrere på lige vilkår med vores nabolande. Et enigt Folketing blev i 2018 enige om en ny Fælles Kemiindsats 2018-21. I aftalen lægges der vægt på, at regulering af kemiområdet som udgangspunkt skal fastlægges i EU. Den ambition bakker vi op om, fordi det er med til at sikre branchens konkurrenceevne samtidig med, at forbrugersikkerheden garanteres for alle EU’s 500 millioner indbyggere.

___________________________________________________________________________________

Vaske- og rengøringsmidler skal ifølge lovgivningen mærkes med ingrediensliste, farepiktogrammer, allergener, doseringsvejledning, brugsvejledning, kontaktoplysninger og en række andre oplysninger. De mange oplysningskrav resulterer i en overfyldt og i mange tilfælde uforståelig etiket, hvor information om sikker anvendelse af produktet drukner. En undersøgelse fra AISE viser, at forbrugerne foretrækker en mere simpel etiket suppleret med digitale informationer.

- Kilde: A.I.S.E.: Pan-European Consumer Habits Survey 2017
___________________________________________________________________________________

Tilpasning af eksisterende regler og ny lovgivning skal give mulighed for at udnytte mulighederne i den digitale udvikling og forbrugernes forventning til digital tilgængelighed af informationer om produkter.

___________________________________________________________________________________

Ingredienslisten på et kosmetisk produkt skal være tilgængelig for forbrugeren i en købssituation, dvs. trykt på emballagen. En undersøgelse fra Cosmetics Europe viser, at forbrugerne efterspørger digitale ingredienslister. Det er i dag ikke et krav for kosmetik og personlig pleje købt på nettet.

- Kilde: Cosmetics Europe: Consumer Insights 2017
___________________________________________________________________________________

Kosmetik- og hygiejnebranchen anbefaler: Undgå nationale særregler og overimplementering af EU-lovgivning, der svækker danske virksomheders konkurrenceevne. Kosmetik-, CLP- og detergentlovgivningen bør tilpasses til den digitale verden og forbrugernes forventning om, at information er tilgængeligt online. Simplificering af kravene til mærkning af vask- og rengøringsprodukter. Stærkere koordinering og samarbejde imellem EU’s medlemslande og EU Kommissionen for at sikre ens implementering og håndhævelse af EU-lovgivning på kemikalieområdet. Stærkere og mere koordineret dialog med branchen om implementering af ny lovgivning.