Høringssvar


I Kosmetik- og hygiejnebranchen bidrager vi løbende med høringssvar til ny lovgivning. Her kan du læse vores høringssvar.

 

Plast

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til bekendtgørelse om engangsplast

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast.

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til REACH Appendiks XV restriktion på intentionel tilsat mikroplastik (Kosmetik og personlig pleje)

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til REACH Appendiks XV restriktion på intentionel tilsat mikroplastik (Vask og rengøring)

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til udkast til bekendtgørelse om forbud mod mikroplast i kosmetiske produkter, som afrenses.

 

Økologi

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til positivliste over rengørings- og desinfektionsmidler (biocider) til brug i økologiske fødevarevirksomheder

 

Helbred/Allergi

Miljøstyrelsens svar til kosmetik- og hygiejnebranchens kommentarer til kortlægningsrapporten ”Substances in household detergens – survey and environmental and health assesment"

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til Miljø- og fødevareministeriets udkast til allergistrategi 2018 - 2021

 

Titaniumdioxid

Comments on TiO2 req - EU Flower

 

Ingredienser

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning og risikovurdering af siloxaner i kosmetiske produkter”

 

Hormonforstyrrende stoffer

Kosmetik- og hygiejnebranchens høringssvar til Miljøstyrelsens rapport ”Kortlægning af udvalgte hormonforstyrrende stoffer”