Nye forbrugsmønstre udfordrer branchen og forbrugersikkerheden


Kinesiske webshops som for eksempel wish.com og AliExpress. com buldrer frem i Danmark. Her kan forbrugere købe alt fra elektronik og tøj til kosmetiske produkter. Alt sammen til meget lave priser og gratis fragt. Tal fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) viser, at wish.com er den tredje mest populære webshop i Danmark. Hver dag ankommer 40.000 pakker i Kastrup Lufthavn fra Kina.

___________________________________________________________________________________

Kosmetiske produkter, der sælges i Danmark og EU, skal bl.a. leve op til kosmetikforordningen, som stiller krav til indholdsstoffer, sikkerhedsvurdering, mærkning og markedsføring. Den sikrer, at forbrugerne trygt kan anvende produkterne.

- Kilde: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
___________________________________________________________________________________

Når forbrugerne køber produkter på hjemmesider uden for EU, der markedsfører sig over for danskere eller andre europæere, skal de leve op til EU-lovgivningen. I Danmark er vi beskyttet af nogle af de mest ambitiøse og restriktive kemikalielovgivninger i verden, der sikrer, at produkter ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Det er dog en udfordring, at man fra hverken EU’s eller Danmarks side er i stand til at håndhæve reglerne og føre effektiv kontrol med de produkter, som forbrugerne selv køber på webshops uden for EU. Samtidig er de kinesiske webshops begunstigede af en række fordelagtige fragtregler, der gør, at de kan sende pakker fra Kina til Danmark til meget lave priser.

___________________________________________________________________________________

Sverige fjernede 1. marts 2018 momsbagatelgrænsen. Det medvirkede til en halvering i andelen af pakker fra Kina.

- Kilde: Postnord: E-barometern Q2 2018
___________________________________________________________________________________

Kosmetik- og hygiejnebranchen investerer mange ressourcer i udvikling af sikre produkter, der lever op til europæisk lovgivning. Den danske og europæiske branche udsættes for urimelig konkurrence fra virksomheder i tredjelande, som ikke lever op til de samme krav om helt generel overholdelse af gældende lovgivninger og regler. Særligt når det kommer til beskyttelsen af sundhed og miljø. Derfor bør der handles politisk, så det sikres, at alle produkter, der markedsføres til danske og europæiske forbrugere, lever op til lovgivningen. Både for at beskytte forbrugere og for at sikre fair og lige konkurrencevilkår for danske virksomheder

Kosmetik- og hygiejnebranchen anbefaler: Momsbagatelgrænsen på 80 kroner fjernes, så der skal betales moms på alle pakker. Myndighederne skal have tilført ressourcer til at føre kontrol med produkter, som private forbrugere køber direkte fra webshops i tredjelande. Styrket koordineret indsats mellem EU’s medlemslande, der sikrer fælles markedskontrol med produkter fra lande uden for EU.