Nyheder

Kemikalier skal være bæredygtige

Kemikalier skal renses og genbruges - i stedet for at blive kasseret og brændt som farligt affald. Det er ideen bag projektet ”Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi” – et nyt projekt, der skal fremme bæredygtig brug af kemiske stoffer ved at reducere ressourceforbruget og klimaaftrykket på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Nye regler for eksplosive stoffer træder i kraft

Den 1. februar 2021 indføres reglerne i EU-forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (prækursorer) i europæisk og dermed dansk lovgivning. Reglerne erstatter den nuværende EU-forordning 98/2013, og strammer de eksisterende regler. Udgangsstoffer til eksplosivstoffer er kemiske stoffer, der kan anvendes til lovlige formål, men som også kan misbruges til at lave sprængstoffer.