Alternativer til dyreforsøg - den eneste vej frem for EU

Diskussionen om dyreforsøg står endnu engang højt på den europæiske dagsorden i forbindelse med et nyt EU-borgerforslag, der rejser en række vigtige spørgsmål om dyreforsøg i kosmetik. 

Indførelsen af det totale forbud mod dyreforsøg i kosmetik i EU i 2013 var en vigtig milepæl i kampen for bedre dyrevelfærd. I den forbindelse understreger Kosmetik- og hygiejnebranchen, sammen med både den danske og den europæiske kosmetikindustri sin fulde støtte til forbuddet mod dyreforsøg i henhold til kosmetikforordningen.  

Vi byder debatten om initiativer, der er målrettet mod at fremme dyrefri testning velkommen. Det gælder også det europæiske borgerinitiativ "Save cruelty free cosmetics”, som rejser nogle væsentlige diskussioner i den sammenhæng. REACH tillader i særlige tilfælde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) at anmode om dyreforsøgsdata for ingredienser, der anvendes i kosmetik. Det udgør en række udfordringer for industrien, som stadig pågår. Kosmetik- og hygiejnebranchen og den europæiske kosmetikindustri opfordrer i den forbindelse ECHA til at sikre en etisk og ansvarlig tilgang, og altid overveje om alternative dyrefri testmetoder kan anvendes.  

Kosmetikindustrien har stået i spidsen for at udvikle alternativer til dyreforsøg i mere end 30 år. Videnskab, forskning og innovation har været centrale drivkræfter for at bevare industriens førende rolle på området. Industrien har vist et stærkt og vedvarende engagement - og foretaget betydelige investeringer - for at udvikle nye tilgange, og drive innovative paradigmeskift inden for produktudvikling og sikkerhedsvurderinger, der samtidigt opfylder de regulatoriske krav. Industrien er fuldt ud dedikerede til at fortsætte dette arbejde. 

Industrien har i samarbejde med brancheorganisationer og en bred gruppe af interessenter inden for kosmetikindustrien arbejdet for at udvikle et nyt globalt videnskabeligt kosmetikprogram, der skal fremme den regulatoriske accept af alternative til dyreforsøg på et globalt plan. Den europæiske brancheforening Cosmetics Europe forventer at offentliggøre flere detaljer om dette arbejde i løbet af de kommende måneder.   

I Kosmetik- og hygiejnebranchen mener vi, at den eneste vej frem for EU er at fokusere på udviklingen og regulatorisk acceptere de nye testmetoder, som ikke er baserede på dyreforsøg. Vi ønsker en åben og videnskabelig funderet dialog med myndighederne for at fremme dette arbejde. Derfor opfordrer vi EU's beslutningstagere til at facilitere en dialog med branchen og alle andre relevante interessenter gennem en passende samarbejdsplatform.