Debat: Alle ved det, få gør noget ved det

Af Karsten Stadsing, formand Kosmetik- og hygiejnebranchen og CEO Stadsing A/S og Pia Heidi Nielsen, sektorformand FOA

Sygefraværet på arbejdspladser i Danmark koster hvert år samfundet adskillige milliarder. Selv for en mindre virksomhed kan der være rigtig mange penge at spare ved at gøre en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær med en dag eller to.

Vi ved, at sygefravær giver en mere ustabil løsning af opgaverne, både før, under og efter sygeperioden - andre har måttet tage over, opgaverne er måske ikke løst optimalt og måske slet ikke blevet løst.

Det paradoksale er, at vi kender i hvert fald ét meget effektivt redskab til at nedbringe sygefraværet, som virker og som alle kan begynde at bruge med det samme.

Ved at skrue op for god hygiejne og en ordentlig faglig rengøring på arbejdspladserne, kan vi nedbringe sygefraværet.

Samlet set kan det betale sig for virksomhederne at udvikle en strategi på hygiejneområdet. En strategi, der indtænker håndhygiejne, dispensere, uddannelse, rengøringskvalitet og måske skæver lidt til alle erfaringerne fra nudging. De små skub i hverdagen som ubevidst guider os til at spritte af eller vaske hænderne.

At udvikle en hygiejnestrategi er et ledelsesansvar. Ledelsen skal have fokus og vilje til at sætte sig ind i de gode erfaringer, hvad der skal til, og være villig til at investere i f.eks. spritdispensere, personale og faglig uddannelse. Der er så store gevinster at hente, at målrettet investering giver mange gode afledte effekter tilbage.

Det er ikke kun de private firmaer, der kan have glæde af en hygiejnepolitik. Det gælder selvfølgelig også alle de offentlige arbejdspladser. Uanset om der er tale om kontorer, plejecentre, bosteder, dagtilbud eller andre velfærdsopgaver.

Vi taler ikke kun økonomi, der er også den sidegevinst, at medarbejderne oplever en psykologisk tryghed ved at gå på arbejde, når de kan se at der gøres ordentlig rent, at kontaktpunkter dagligt rengøres, spritdispensere fyldes op og holdes ved lige. I det hele taget sender det et stærkt signal til medarbejdere i hele virksomheden om, at vi tager hånd om din sundhed, og du kan trygt færdes her i virksomheden.

Og i fremtiden bliver behovet for god hygiejne og ordentlig faglig rengøring absolut ikke mindre for med de klimaforandringer vi står over for, kommer vi til at se nye typer bakterier og vira, for ikke at tale om de udfordringer vi dag har med resistente bakterier.
Ordentlig hygiejne og faglig rengøring virker.

Alle ved det, lad os nu gøre noget ved det.

 

Debatindlægget er bragt i Avisen Danmark 8.11.2021