Kemikalier skal være bæredygtige

Kemikalier skal renses og genbruges - i stedet for at blive kasseret og brændt som farligt affald. Det er ideen bag projektet ”Kemiske stoffer i en cirkulær økonomi” – et nyt projekt, der skal fremme bæredygtig brug af kemiske stoffer ved at reducere ressourceforbruget og klimaaftrykket på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Målet er at udvikle en ny teknologi til rensning af kemikalier, der har været brugt som proceshjælpestoffer i industriel produktion, og som dermed er blevet forurenede. I stedet for at kassere dem og sende dem til forbrænding, er målet at rense og anvende dem flere gange.

Helt konkret vil man afprøve en række forskellige metoder til rensning af tre opløsningsmidler (solventer), der anvendes som proceshjælpestoffer i produktionen af lægemidler. 

Hidtil er disse proceshjælpestoffer blevet kasseret som farligt affald. I stedet er målet, at de - efter rensningen – kan genanvendes i produkter som f.eks. håndsprit, hudplejeprodukter, rengøringsmidler og lim.

Første fase af projektet - udvælgelsen af de tre solventer til forsøget – er netop afsluttet. Projektet ventes afsluttet 1. juni 2022.