Kosmetik- og hygiejnebranchen får ny formand

Bo Eriksen, KiiltoClean

Bestyrelsesformand i Kosmetik- og hygiejnebranchen igennem seks år, Karsten Stadsing, takker af som formand og overlader posten til administrerende direktør Bo Eriksen fra KiiltoClean.

I forbindelse med Kosmetik- og hygiejnebranchens generalforsamling 24. marts 2022 har bestyrelsesformand Karsten Stadsing ønsket at overdrage stafetten, og han genstopstiller derfor ikke som formand. Karsten fortsætter som ordinært bestyrelsesmedlem i foreningen.

”Efter seks år som formand er jeg stolt af, at vi nu står et sted med en stærk og enig bestyrelse, en klar strategi, en stabil økonomi og en stærk medlemsopbakning. Jeg kan med tilfredshed se tilbage på seks år, hvor vi har sat spændende og værdiskabende aktiviteter i gang, vi har styrket vores ståsted og igangsat en fortælling om vores branche som ansvarlig, værdiskabende og samfundsnyttig,” siger Karsten Stadsing.

Bestyrelsen har peget på Bo Eriksen, administrerende direktør for KiiltoClean, der blandt andet er storleverandør af hygiejneprodukter til sundhedsvæsenet i Norden, som ny formand i Kosmetik- og hygiejnebranchen. Han ser frem til at tage fat på den nye opgave:

”Jeg takker for den tillid foreningen har vist mig gennem valget som formand. Jeg ser frem til sammen med bestyrelsen og foreningen at videreføre det gode arbejde, som er blevet udført i de forgangne år, men vil ligeledes gerne bruge mit formandskab på at bringe foreningen endnu tættere på de danske industrimedlemmer”.