Kosmetik og hygiejnebranchens reaktion på DR Kontant udsendelse 31. marts 2021 om parfume

 

DR sendte den 31. marts programmet ’Kontant: Ren, naturlig og allergifremkaldende’.

Vi kan ikke genkende programmets præmis, at EU’s videnskabelige komité i 2012 foreslog  en øvre grænse på 100 mg/kg for det maksimalt tilladte indhold af parfumestoffer i kosmetik og at denne grænse skulle bruges som grundlag for et reguleringsforslag fra EU-Kommissionen. Det er efter vores viden en forvrængning af det mandat, som lå til grund for den videnskabelige komités arbejde. Rapporten fra 2012 kan læses her.

Det er derfor ikke korrekt, når Kontant i programmet påstår, at industrien overskrider grænserne for sikker anvendelse af parfumestoffer i kosmetik. Kontant refererer til en foreslået grænseværdi på 100 mg/kg, men grænseværdien udtrykker ikke et generelt maximalt tilladt indhold af parfumestoffer i kosmetik. Derimod er grænsen fastsat ud fra den værdi, som efter ekspertgruppens vurdering er tilstrækkelig til at forhindre udbrud af allergi for de fleste allerede allergiske personer – og altså der, hvor et indholdsstof skal deklareres ved navn.

Producenterne er forpligtet til at overholde de begrænsninger, som kosmetiklovgivningens bilag III fastsætter for de 26 deklarationspligtige parfumestoffer Producenterne er desuden altid forpligtet til at udvælge råvarer og formulere produkterne, så der tages hensyn til, at produkterne ikke fremkalder allergi hos forbrugerne. Ifølge kosmetikforordningen skal kosmetik være sikkert, og ikke det må ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed

I vores vidensbank kan du læse mere om, hvilke krav der stilles til den sikkerhedsvurdering, der skal laves i forbindelse med formuleringen af kosmetik.

Der findes ikke officielle definitioner af anprisninger som fx ”ren”, ”naturlig”, ”naturlig oprindelse”, men disse anprisninger skal som for alle andre kosmetiske produkter overholde kravene i EU's kosmetikregler om anprisninger. Naturlige stoffer/ingredienser er som udgangspunkt ikke mindre skadelige end syntetiske. Naturlige og syntetiske parfumestoffer er omfattet af de samme krav til deklaration af indhold på det kosmetiske produkt.  

Som hjælp til forbrugere med en specifik erkendt allergi er det et krav, at 26 parfumestoffer deklareres særskilt med deres navn, hvis koncentrationen overskrider grænsen for deklarationspligten. . Dermed kan forbrugeren undgå at blive udsat for allergenet.

Kosmetik- og hygiejnebranchen støtter forbrugerens frie valg til at vælge kosmetik og plejeprodukter med eller uden parfume. For at hjælpe forbrugeren til at træffe dette valg, er det et krav i lovgivningen, at indholdet af parfume i kosmetiske produkter deklareres på produktet. Hvis man ønsker produkter uden parfume, skal man se på indholdsdeklarationen, hvor ordene ”parfum/fragrance” står, hvis produktet indeholder parfume. Man kan også gå efter produkter, hvor der står ”parfumefri” eller produkter, der er certificerede til allergikere.

Forbrugerne er altid velkomne til at kontakte producenterne, hvis de har spørgsmål til indholdsstofferne i deres kosmetikprodukter. Deres kontaktoplysninger kan altid findes på produkternes emballage.