Kosmetik vurderes allerede for hormonforstyrrende effekter

Kommentar af adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen

En ny hjemmeside med lister over hormonforstyrrende stoffer skal presse EU-Kommissionen til at stramme EU-reglerne for hormonforstyrrende stoffer i bl.a. kosmetik. Det er Danmark, som sammen med Sverige, Holland, Belgien og Frankrig står bag hjemmesiden.

Vi anerkender Danmarks og de fire andre landes behov for få sat skub i arbejdet med en fælles EU-regulering af de hormonforstyrrende stoffer. Særligt Danmark har i mange år kritiseret EU-Kommissionen for at være for langsom. Og vi mener, at EU-vejen er den eneste rigtige rute til at få skabt fælles regler, der styrker forbrugernes sikkerhed og markedet.

Kosmetik skal være sikkert for forbrugeren – det er hjørnestenen i den europæiske kosmetikforordning. Også når det gælder hormonforstyrrende stoffer. EU’s videnskabelige komité for forbrugersikkerhed (SCCS) vurderer stoffer til brug i kosmetik, og producenterne har pligt til at inddrage ny viden i produkternes sikkerhedsvurdering – også viden om stoffers hormonforstyrrende egenskaber. EU-Kommissionen konkluderede desuden i 2018, at kosmetikforordningen er fuldt ud i stand til at regulere stoffer, der udgør en potentiel fare for menneskers sundhed.

Listerne på den nye hjemmeside er velkendte. At stofferne findes på listerne, er heller ikke ensbetydende med, at de skal betragtes som hormonforstyrrende eller at de er farlige for mennesker eller miljø.

28 af stofferne er allerede med på EU-Kommissionens prioriteringsliste over potentielt hormonforstyrrende stoffer anvendt i kosmetik. Her har Danmark sammen med de øvrige EU-lande, forbrugerorganisationer, eksperter og ikke mindst SCCS bidraget til listen. SCCS er nu gået i gang med at evaluere stofferne og EU-Kommissionen skal så tage initiativ til at forbyde eller begrænse disse stoffer i kosmetik, hvis evalueringen peger på det. Og det har vi naturligvis tillid vil ske så hurtigt, som det er muligt.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har allerede meldt ud, at Kemiluppen vil medtage stofferne på de nye lister i bedømmelsen af kosmetik. Det helt centrale krav til kosmetiske produkter er dog, at de skal være dokumenterede sikre for mennesker, før de må markedsføres. Det ændrer Forbrugerrådet Tænk Kemis bedømmelse ikke på.

Se den nye hjemmeside her