Nu skal de samfundsøkonomiske gevinster ved god hygiejne dokumenteres

En for stor lempelse af rengøring- og hygiejnestandarder i danske virksomheder og institutioner kan ende som en samfundsøkonomisk lussing, hvis vi ikke opretholder de gode takter, som vi har opbygget under pandemien.

Kosmetik- og hygiejnebranchen har fulgt udviklingen på nært hold gennem pandemien, og tallene viser, at der i takt med det, fra marts 2020, stigende forbrug af hånddesinfektion og fokus på rengøring, har vist sig en tydelig nedgang i antallet af sygefraværsdage på det danske arbejdsmarked. 

- Sygefravær koster samfundet mange penge hvert år, og fokus på hygiejne kan være med til at nedbringe både sygefravær og udgifterne forbundet med sygefravær. Det er afgørende, at den tankegang bliver videreført ind i post-corona tiden, siger Helle Fabiansen, adm. direktør for Kosmetik- og hygiejnebranchen.

Hvad er prisen for dårlig hygiejne?

Adskillige casestudier fra hospitaler, plejehjem, børnehaver og andre offentlige institutioner fra før coronakrisen har vist, at et systematisk fokus på hygiejne og rengøring har en dokumenteret positiv effekt på forekomsten af sygehuserhvervede infektioner, som ofte har alvorlige følger – i yderste tilfælde døden. Når børn i børnehaver husker at vaske hænder, falder sygefraværet både blandt børn og ansatte og forældrene kan tage på arbejde i stedet for at passe børn. Og når de ældre og de ansatte på plejecentrene har styr på håndhygiejnen, så ser vi et fald i urinvejsinfektioner og antibiotikaforbruget.

-Vi er nødt til at kigge på, hvad det helt konkret koster i kroner og ører for samfundsøkonomien, hvis vi vender tilbage til ”normal” uden håndsprit og fokus på rengøring, når danskerne er vaccineret. Meget forskning og dokumentation peger på, at god hygiejne er en god investering. Det skal vi huske, når corona slipper sit tag i samfundet, siger Helle Fabiansen og tilføjer, at politikerne nu har et ansvar for, at hygiejneområdet bliver prioriteret og taget alvorligt:

-Hos Kosmetik- og hygiejnebranchen efterspørger vi en politiske vilje til at hygiejneområdet for alvor bliver taget alvorligt, og at der på den baggrund bliver sat ressourcer af til at kortlægge de samfundsøkonomiske gevinster ved god hygiejne. Det er ikke et øjeblik for sent at tage stilling til det, og vi bidrager gerne med ny viden på feltet ”, slutter Helle Fabiansen.