Nye regler for eksplosive stoffer træder i kraft

Den 1. februar 2021 indføres reglerne i EU-forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (prækursorer) i europæisk og dermed dansk lovgivning. Reglerne erstatter den nuværende EU-forordning 98/2013, og strammer de eksisterende regler. Udgangsstoffer til eksplosivstoffer er kemiske stoffer, der kan anvendes til lovlige formål, men som også kan misbruges til at lave sprængstoffer.

De nye regler forbyder blandt andet, at produkter, der indeholder mere end 35 vægtprocent brintoverilte, må sælges til privatpersoner. For produkter, som fx mange hårfarveprodukter, med et indhold på over 12, men højst 35 vægtprocent hydrogenperoxid, gælder godkendelseskravet på samme måde som i henhold til de gældende regler.

 

FØLGENDE ÆNDRINGER VIL SKE FOR VIRKSOMHEDER FRA 1. FEBRUAR 2021

Virksomheder, der gør produkter som er omfattet af forordningen tilgængeligt for andre erhvervsdrivende, skal underrette de virksomheder, de leverer produkterne til, og informere dem om, at produkterne er omfattet af reglerne om udgangsstoffer til eksplosivstoffer. Dette krav indføres i stedet for det nuværende krav om mærkning af produkter, der er omfattet af tilladelse til privatpersoner, og som derfor udgår. Oplysningerne skal være skriftlige og kan for eksempel gives i sikkerhedsdatablade eller i dokumenter, der alligevel forekommer i forbindelse med transaktioner. Se yderligere artikel 7 i EU-forordningen.

Selskaber, der leverer produkter, der indeholder stoffer fra forordningens bilag 1, til andre virksomheder i EU-forordningen, skal anmode modtageren om oplysninger, der viser, at modtageren af produktet har ret til at repræsentere den pågældende virksomhed, oplysninger om den pågældende virksomhed og dens anvendelse af det pågældende produkt. Det sælgende selskab skal vurdere kundens legitimitet og have grund til at anvende det pågældende produkt i forbindelse med dets aktiviteter. Hovedreglen er, at dette skal gøres for hver transaktion, men der er mulighed for kun at gøre dette årligt for kunder der har været vurderet og hvor købet til svarer tidligere køb. Se også artikel 8 i EU-forordningen, som i bilag VI indeholder et forslag til, hvordan der kan udarbejdes en kundeerklæring for tilbagevendende kunder.

 

Reglerne gælder også for virksomheder, der sælger til privatpersoner.

 

Mistænkelige transaktioner, væsentligt svind og tyverier af udgangsstoffer til eksplosivstoffer skal indberettes til nærmeste politikreds.

 

På vores ekstranet finder du en tjekliste til brug for overholdelse af de nye regler