Webinar: Cosmetics Europe Commit for Our Planet

Cosmetics Europes nylancerede bæredygtighedsinitiativ, "Commit for Our Planet" samler branchen til fælles bæredygtighedsindsatser, der skal være med til at reducere branchens udledning af drivhusgasser, forbedre emballageløsninger og handle for naturen.

Målet med initiativet er at forpligte branchen til bæredygtighedsmål, der er inkluderende, målbare og tilpasset til klodens samt de samfundsmæssige skiftende behov på tværs af tre nøgletemaer: klima, emballage og natur.

Dagsorden for webinaret:

  • Indledende bemærkninger fra John Chave, generaldirektør for Cosmetics Europe
  • Introduktion til Commit for Our Planet-initiativet af Emma Trogen, vicegeneraldirektør for Cosmetics Europe
  • Paneldebat om hvordan samlet handling fra branchen kan stimulere den grønne omstilling

Tilmeld dig her