Den selektive statistik

Den selektive statistik indsamles blandt de af Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemmer som sælger på det selektive marked. Statistikken indsamles to gange årligt, hvor de deltagende virksomheder indberetter omsætningen for deres selektive mærker.

Kosmetik- og hygiejnebranchen laver en statistik for de deltagende virksomheder og laver herudover et overblik over det selektive marked.

Overblikket bliver kaldt branchestatistikken og kan findes herunder. Statistikken bliver herudover bragt i Fagbladet Kosmetik

https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/den-selektive-statistik/den-selektive-statistik-2016-frem/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/den-selektive-statistik/den-selektive-statistik-2010-2015/