Branchestatistikken 2017 - Hele året


Flot år på det totale selektive marked med en stigning på 13,9% målt i forhold til 2016.

Bragt i Fagbladet Kosmetik maj 2018

Da Christian Dior ikke har indrapporteret tal for 2017, er sammenligningstallene for 2016 korrigeret for dette.

Hudpleje til kvinder er samlet steget med 12,7%, og holder dermed en markedsandel på 37%. Hudpleje er klart den største kategori, og har haft stabil vækst de seneste år. Rækkefølgen af de største brands er uændret, men der er store udsving mellem de største mærker, både stigninger og fald i omsætning.

Markedet for hudpleje til mænd er steget 7,8% sammenlignet med 2016. Kategorien udgør 2% af det samlede selektive marked, og er klart den mindste kategori.

Makeup er samlet steget med 17,1% og markedsandelen er steget 1 procentpoint i 2017. Der er flotte stigninger i top 5, og Urban Decay kommer som relativt ny spiller ind på en flot 6. plads.

For damedufte er der fremgang på 11,5%, og andelen af det selektive marked er uændret i forhold til 2016. Der er flotte stigninger til 9 ud af 10 brands i toppen, og kategorien er den næststørste på markedet.

For herredufte er der sket en flot stigning på 17,7%, og kategorien udgør 18% af det selektive marked. Stigningen er den højeste af alle kategorier i 2017. Det er unikt for kategorien, at de største mærker er så dominerende. Hugo Boss og Giorgio Armani udgør hele 39% af den samlede omsætning på herredufte.

Samlet for hele 2017 ses en flot stigning i salget til detailbutikker. Faktisk er stigningen på 13,9% det bedste resultat de seneste 10 år. Generelt er stigningen større end væksten i salg til forbruger. Det er dog værd at notere, at væksten på det selektive område også reflekteres i store dele af detailhandelen.

For det totale selektive marked er der således en pæn frem gang på stort set alle fronter.

Den danske økonomi er i vækst, og det giver et godt fundament for både brands og detaillister. Når der er fremgang i økonomien, øges villigheden blandt forbrugerne til både at prøve nyt, mere og bedre. Oplevelser, gaver og selvforkælelse er en del af skønhedsbranchens DNA, og vi er klar til at gøre 2018 til endnu et spændende år.

Se den samlede branchestatistik for helåret 2017 her