Professionel hårpleje

Statistikken for professionel hårepleje indsamles blandt de af Kosmetik- og hygiejenebranches medlemmer, som sælger hårpleje professionelt. Statistikken udarbejdes to gange årligt.

De deltagende virksomheder får en deltajleret statstik over hårplejemarkedet og deres andel heri. Herudover udarbejdes også et overblik over markedet for professionel hårpleje.

Herunder kan du finde overblik over den professionelle hårpleje marked.

https://proactive-kosmetikoghygiejne.euwest01.umbraco.io/media/2073/professionel-haarpleje-statistik-1h-2022.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.euwest01.umbraco.io/media/2072/professionel-haarpleje-statistik-2-halvaar-2021.pdf
https://proactive-kosmetikoghygiejne.euwest01.umbraco.io/media/2071/kosmetik-hygiejnebranchen-haarpleje-statistik-1h-2021.pdf
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-2-halvaar-2020/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-1-halvaar-2020/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-2-halvaar-2019/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-1-halvaar-2019/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-2-halvaar-2018/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-1-halvaar-2018/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-2-halvaar-2017/
https://www.kosmetikoghygiejne.dk/om-os/branchestatistik/professionel-haarpleje/professionel-haarpleje-1-halvaar-2017/