Vaske- & rengøringsmidler


I Kosmetik- og hygiejnebranchen repræsenterer vi virksomheder, der producerer og leverer vaske- og rengøringsmidler til både det danske og internationale marked.

Moderne vaskemidler er højteknologiske produkter, der er lavet på baggrund af dyb indsigt i, hvordan de kemiske stoffer spiller sammen, og hvordan de påvirker både tøjet og miljøet. Det er en videnstung industri, som beskæftiger mange højt specialiserede medarbejdere. De har en stor faglig indsigt i, hvordan kemi bruges på en måde, så det er med til give værdi i vores hverdag uden, at det går ud over miljøet og forbrugernes sundhed.

 

Tæt samarbejde med myndigheder

I Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder vi for at være en troværdig stemme i debatten om brugen af kemi i vaske- og rengøringsmidler. Vi arbejder tæt sammen med relevante myndigheder og leverer den nødvendige viden for, at politikere og beslutningstagere kan lave lovgivning, som både er til gavn for forbrugerne og vores medlemmer. Vi er løbende i dialog med de relevante myndigheder, hvor vi repræsenterer branchens holdninger til lovgivning og regulering. Vi samarbejder tæt med for eksempel Miljøstyrelsen, og sætter i den forbindelse en stor ære i at være saglige i vores argumentation. Det er vigtigt for os, at vi opfattes som en troværdig samarbejdspartner og stemme i kemidebatten.

Læs mere om lovgivning på Miljøstyrelsens hjemmeside eller kig i vores Vidensbank, der samlet den nyeste viden om de emner i kemidebatten, der optager folk mest.

 

Det siger lovgivningen

Vaske- og rengøringsmidler er underlagt en række lovgivninger, som sikrer, at produkterne ikke er til fare for forbrugerne og miljøet. Det meste af den lovgivning som danske producenter og leverandører er underlagt stammer fra EU. Det gælder blandt andet Detergentforordningen, REACH og Biocidforordningen.

I Kosmetik- og hygiejnebranchen vejleder vi vores medlemmer i, hvordan lovgivningen på området skal fortolkes. Som medlem får du derfor adgang til den nyeste viden om, hvordan du som producent eller leverandør skal forholde dig til lovgivningen, og hvilke regler din virksomhed skal overholde. Desuden får du mulighed for at deltage i arrangementer, netværk og sparring, hvor eksperter på deres felt fortæller om den nyeste lovgivning og vejlder i, hvad du skal være særlig opmærksom på som producent, importør eller leverandør. 

Du kan læse mere om lovgivningen for vaske- og rengøringsmidler på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om, hvilke fordele du får som medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen, så kan du læse mere her

 

Stærkt internationalt samarbejde

Vi har et bredt netværk, ikke kun i Danmark, men også i norden og resten af EU. Det sikrer, at vi hele tiden er opdaterede på ny viden – en viden vi deler med vores medlemmer og bruger i vores daglige arbejde med vejledning og sparring. Men det sikrer også, at aktiviteter og holdninger fra Danmark, der kan sprede sig til andre lande, er kendte af vores netværk på forhånd.

Vi er medlem af de to europæiske brancheforeninger for henholdsvis kosmetik og vaske- og rengøringsmidler - Cosmetics Europe og A.I.S.E – hvor vi deltager aktivt i en lang række arbejdsgrupper. Derudover har vi et meget tæt samarbejde med vores søsterorganisationer i Norge, Sverige og Finland.