Branchevejledning for frisører

Branchevejledning for frisører

I Kosmetik- og hygiejnebranchen har vi udviklet en branchevejledning for frisører for at sikre en korrekt brug af frisørkosmetikprodukter.

Branchevejledningen henvender sig til ansatte og arbejdsgivere i frisørbranchen. Branchevejledningen giver en generel beskrivelse af frisørkosmetikprodukter, påvirkninger og gener ved erhvervsmæssig brug af frisørkosmetikprodukter og afhjælpning af gener. Frisørkosmetikprodukter er inddelt i produktgrupper med tilhørende produktgruppeblade. Produktgruppebladene oplyser bl.a. om sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forhold ved brugen af de pågældende produkter.

Frisørkosmetikprodukter hører under Miljøministeriets regler for kosmetiske produkter. Reglerne er fælles i EU. Det vil bl.a. sige, at kosmetiske produkter skal være mærket med indholdsdeklaration, den såkaldte INCI deklaration. I det følgende er omtalt de mest typiske frisørkosmetikprodukter, deres anvendelse, funktion og sammensætning.