DetNet – Detergentindustriens værktøj til CLP-klassificering


Ifølge CLP-forordningen skal producenter klassificere og mærke et produkt, inden produktet markedsføres, hvis det indeholder et eller flere stoffer klassificeret som farlige over et givent niveau. 

 

Hvad er DetNet?

Den europæiske brancheforening A.I.S.E. og nationale brancheforeninger har udviklet et værktøj kaldet DetNet (Detergent Industry Network for CLP Classification) i samarbejde med eksperter og interessenter. Værktøjet skal hjælpe virksomheder med at klassificere og mærke detergenter i overensstemmelse med CLP-forordningen.

 

Hvad er formålet?

Det overordnet mål med DetNet er at levere et værktøj, hvor producenter af detergenter kan få adgang til testdata og ekspertvurderinger og herved få en videnskabsbaseret tilgang til klassificering af produkter med hensyn til hud og øjne effekter i overensstemmelse med CLP-principperne.

 

Hvad kan DetNet tilbyde?

Under CLP-forordningen har virksomheder to muligheder for at klassificere og mærke deres produkter, hvis virksomheden ikke har selv kan levere oplysninger om blandingerne:

  • Levere testdata for hele blandingen (kan dog ikke bruges, hvis der er tale om klassificering for CMR-effekter eller for langtidsfare i vandmiljøet)
  • Beregne klassificeringen på baggrund af de indgående stoffers klassificering og koncentration (Beregningsmetoden)

DetNet bygger på CLP-forordningen afsnit II, bilag 1, afsnit 1.1.0 ’Samarbejde om at opfylde kravene i denne forordning’ og anvenderbrobygningsprincippet, ekspertvurderinger og generering af in vitro testdata til klassificering af blandinger. Dette betyder at virksomheder ikke behøver at teste alle blandinger individuelt, da DetNet giver adgang til delte, pålidelige og ajourførte testdata samt ekspertise til at hjælpe virksomheder, især SMV'er.

 

Hvilket produkter er dækket?

De referenceformuleringer, som er til rådighed hos DetNet, er vaskemidler (flydende, pulver), håndopvaskemidler og universalrengøringsmidler (produkter med ekstremt høj pH-værdi er ikke medtaget), samt andre produkttyper med lignende kemiske sammensætninger (f.eks. til professionel brug). Databasen vil løbende blive udvidet med nye produkter. Det er kun hud- og øjeeffekter, der er dækket i DetNet. Andre relevante fareklassificeringer under CLP-forordningen skal vurderes separat for hver blanding.

 

Hvordan kan man tilmelde sig?

DetNet er åbent for alle virksomheder, som er ansvarlige for klassificering og mærkning af produkter solgt i Europa:

  • uanset, om der er tale om multinationale selskaber eller små og mellemstore virksomheder,
  • uanset, om de er medlemmer af A.I.S.E. eller dets nationale brancheforeninger eller ej.

 

Hvad koster det?

DetNet-gebyret består af et årligt gebyr (“medlemsgebyr”, som varierer alt efter virksomhedens størrelse) og et gebyr, der er knyttet til antallet af blandinger, som er vurderet og klassificeret ved hjælp af DetNet’s reference-formuleringer. Der ydes rabatter til mindre virksomheder og medlemmer af A.I.S.E.’s nationale brancheforeninger.

 

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger – om priser, hvordan det fungerer, hvilke blandingstyper der er omfattet og alle andre spørgsmål – kontakt A.I.S.E. eller Kosmetik- og hygiejnebranchen, eller gå ind på: www.det-net.eu