Viden om - Indhold i kosmetik


Deklaration på kosmetiske produkter

Alle kosmetiske produkter skal være forsynet med fuld indholdsdeklaration. Det betyder, at det for dig som forbruger er let at finde ud af, hvad der er i det produkt, du køber og bruger til din personlige pleje. Ingredienserne har særlige, fællesnavne, der skal bruges på deklarationerne i alle EU-lande – de såkaldte INCI-navne.

I indholdsdeklarationen er ingredienserne angivet i rækkefølge efter, hvad der er mest af i produktet. Farvestoffer og stoffer, der udgør mindre end 1%. af produktet, kan dog stå i vilkårlig rækkefølge til sidst i deklarationen. Hvis der er planter og plantedele i produktet, er navnene skrevet på latin.

Parfume- og aromastoffer skal deklareres samlet som "parfum" eller "aroma” i ingredienslisten, og produkter kan derfor godt indeholde flere forskellige parfume- eller aromastoffer. Det skal dog oplyses, hvorvidt et eller flere af 26 specifikke parfumestoffer er til stede i produktet.

Hvis et produkt markedsføres i en serie i flere farvenuancer, typisk læbestift eller anden make-up, så kan alle farvestofferne der er anvendt i serien indikeres. F.eks. kan der i en deklaration for en læbestift være skrevet, “kan indeholde” eller “(+/-)”, efterfulgt af en liste over de farvestoffer, der er brugt i hele læbestiftserien. Farvestoffer angives med et Colour Index nummer (CI-nummer).

 

Allergi

Nogle mennesker kan være allergiske over for et eller flere indholdsstoffer, der kan findes i kosmetikprodukter. Har du mistanke om, at du er allergisk over for et bestemt stof, skal du stoppe med at bruge det pågældende produkt straks og kontakte din læge for at få det undersøgt nærmere. Hvis du får konstateret allergi over for et bestemt stof, kan du fremover bruge ingredienslisten til at undgå produkter, der indeholder den pågældende ingrediens. Vær derfor sikker på, at hudlægen oplyser INCI-navnet.

 

Hvor står det?

Hvis det produkt, du køber, har en ydre emballage, f.eks. en æske, skal du kunne finde ingredienslisten her. Hvis der ingen yderemballage er, vil ingredienslisten være angivet på selve produktet.

For små produkter, der er vanskelige at placere en stor nok etiket på, er der en undtagelse i forhold til, hvor du kan finde indholdsdeklarationen. Her kan deklarationen være vedlagt på en separat seddel. Er dette tilfældet, vil symbolet med en hånd og en bog være at finde på produktet. Alternativt kan ingredienslisten også være placeret ved siden af den hylde, hvor produktet står klar til salg.