Blog

Mid adult male engineer examining machine part on a production line in a factory.

Teknisk Komite

29. august afholdes der møde i Teknisk Komite med gennemgang og diskussion af relevante regulatoriske og tekniske emner. Mødet afholdes som hybridmøde, hvor det er

Læs mere »