Blog

Mid adult male engineer examining machine part on a production line in a factory.

Teknisk Komite

9. februar afholdes der møde i Teknisk Komite med gennemgang og diskussion af relevante regulatoriske og tekniske emner. Mødet afholdes online via Teams Dagsorden, mødemateriale

Læs mere »