Branchens grønne omstilling

Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemsvirksomheder arbejder proaktivt og strategisk med bæredygtighed og en omstilling til cirkulær økonomi

Stort fald i branchens udledning af drivhusgasser

Alle forbrugerprodukter efterlader et aftryk på klimaet og miljøet, fra fra de bliver produceret til de ender som affald. Det er uundgåeligt.  

Derfor er hensynet til miljøet og klimaet en gennemgående tendens og en høj prioritet blandt branchens virksomheder, der via frivillige initiativer på virksomheds- og brancheniveau har igangsat en ambitiøs omstilling til en mere klima- og miljøvenlig måde at drive virksomhed på.  

Omstillingen har betydet, at branchen i Danmark har sænket sine CO2 -udledninger væsentligt gennem det seneste årti. I perioden 2010 til 2020 er kosmetik- og hygiejnebranchens udledning af drivhusgasser, målt i CO2e, faldet med 28,5 pct. Det svarer til en samlet CO2e-udledning på godt 70.000 tons i 2020. 

I samme periode er branchens bruttoværditilvækst (BVT) vokset med 42 pct. Det betyder, at branchen har formået at skabe mere værdi pr. udledt ton drivhusgas i Danmark. Når CO2 -udledningen falder og bruttoværditilvæksten stiger, forbedres CO2 -produktiviteten. Fra 2010 til 2020 er CO2e-produktiviteten for branchen i Danmark fordoblet.


 

Vidste du at?

Kosmetik- og hygiejnebranchen i Danmark siden 2011 har sænket sine CO2-udledninger med 28 procent samtidig med, at branchen i dag skaber dobbelt så meget værdi?

Vidste du at?

90 % af CO2-udledningerne fra en shampoo produceres til den bruges stammer fra forbruget hjemme hos forbrugeren?

Størstedelen af branchens miljøbelastning ligger hos forbrugeren

Det gælder for både kosmetik og personlige plejeprodukter og vaske- og rengøringsmidler, at den største del af produkternes miljøbelastning rent faktisk ligger ude hos forbrugeren, når de anvender produktet. Opvarmning af vandet i vaskemaskinen, opvaskemaskinen og brusebadet kræver energi, der udleder drivhusgasser. 

Branchen har derfor iværksat forbrugerrettede kampagner, der skal vejlede og informere forbrugerne om at foretage valg i hverdagen, som kan være med til at nedbringe produkternes klima- og miljøaftryk.

 

Kampagner og initiativer

I prefer 30

Kampagnen “I prefer 30°” er et initiativ fra branchen, der har til formål at øge viden om alle fordelene ved tøjvask ved lavere temperaturer, og samtidig støtte forbrugerne i at sænke temperaturen, når de vasker deres tøj. Moderne vaskemidler er nemlig udviklet til at vaske tøjet rent ved lavere temperatur. En gennemsnitlig sænkning af vasketemperaturen med bare 3° i Europa vil svare til en besparelse i CO2-udledning fra mere end 700.000 biler. I Danmark vil en sænkning af vasketemperaturen på bare 3°, svare til eliminering af CO2-udledningen fra mere end 11000 biler.

Commit for our planet

Commit for our planet er den europæiske kosmetikindustri nye bæredygtighedsinitiativ, der forpligter virksomheder, der producerer og sælger kosmetik og personlige plejeprodukter til grøn handling. Initiativet er lanceret i december 2022, hvor 27 pionervirksomheder er gået forrest i den bæredygtige omstilling på tre grundlæggende parametre; Sænke CO2-udledningen, optimere emballagen og hensynet til naturen.

A.I.S.E. Charter for sustainable cleaning

En lang række virksomheder i branchen, der producerer og sælger vaske- og rengøringsmidler har siden 2005 igennem A.I.S.E’s bæredygtighedscharter ”Charter for sustainable cleaning” aktiv en grøn og bæredygtig omstilling.

Charteret forpligter branchens virksomheder til at have en holistisk strategi for bæredygtighed, der tager højde for virksomhedernes og produkternes aftryk på klimaet og miljøet fra de produceres til forbrugeren anvender dem. Indsatsen har betydet, at producenterne på europæisk plan har sænket sine CO2-udledninger og energiforbrug med 39 % fra 2006 til 2020.