Arrangementer

Forhandler- og distributionsaftaler: Nye regler i 2022

Der kommer nye EU-regler for distributions- og forhandleraftaler, som åbner nye muligheder og stiller nye krav for, at konkurrencebegrænsninger i aftalerne er lovlige. Kosmetik- og hygiejnebranchen sætter fokus på de nye regler i den vertikale gruppefritagelsesforordning. Bliv klædt på til, at reglerne træder i kraft 1. juni 2022.

Invitation til dialogmøde for Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemmer

Spørg tre af kemiindsatsens centrale aktører om, hvilke fokusområder og konkrete aktiviteter, som de hver især vil prioritere inden for rammerne af kemiindsatsen. Vi lægger op til en åben og konstruktiv dialog om, hvordan branchen og aktørerne imellem får skabt det bedste samarbejde om den danske kemiindsats.