Det arbejder vi for

I Kosmetik- og hygiejnebranchens taler vi medlemmernes sag og kæmper for branchens rammevilkår.

En af vores vigtigste opgaver i Kosmetik- og hygiejnebranchens er at arbejde for at fremme branchens rammevilkår, så vores medlemmer har de bedste betingelser for at drive virksomhed i Danmark. Det gør vi ved at tale vores medlemmers sag overfor embedsmænd, politikere og i medierne. Vi deltager i udvalg, arbejdsgrupper og forummer på branchens vegne og er høringspart på nye love og bekendtgørelser, der har betydning for vores medlemmer.

Sammen med vores medlemmer arbejder vi for:

Branchens virksomheder bidrager væsentligt til dansk økonomi og velstand med arbejdspladser og skatter og afgifter til statskassen. Faktisk bidrager branchen samlet set årligt med 24. mia. kr. til Danmarks BNP. Men det er ikke kun virksomhederne, som er essentielle. Også branchens produkter er med til at gøre en forskel for danskernes sundhed og velbefindende. Tandpasta forebygger karies og dårlig mundhygiejne, solcreme forbygger hudkræft, hånddesinfektion og rengøringsmidler forhindrer spredningen af smitsomme sygdomme i samfundet og dekorativ kosmetik og cremer er med til at øge vores selvtillid og selvværd. Branchens væsentlighed er svær at overdrive, og den fortælling arbejder vi for at udbrede.

EU’s grønne pagt og de politiske og regulatoriske initiativer, der følger i kølvandet på den, vil i de kommende år få omfattende betydning for branchen, der på ganske kort tid skal omstille sig en lang række nye og reviderede regler på kemiområdet og inden for den cirkulære økonomi. I Kosmetik- og hygiejnebranchen anerkender vi, at EU’s grønne pagt er med til at skubbe branchen i en mere bæredygtig retning. Og vi støtter de politiske visioner om, at skadelige kemikalier skal udfases fra forbrugerprodukter. I Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder vi for, at nye regler er proportionale og håndterbare for virksomhederne. Det er særligt vigtigt for branchens SMV’er, der ikke nødvendigvis har mulighed for at omstille sig de mange ændringer på kort tid.

EU har nogle af de mest ambitiøse kemikalie- og forbrugerbeskyttelseslovgivninger i verden. De er med til at garantere, at vores medlemmers produkter er sikre at anvende for forbrugerne samtidig med, at de fastsætter ens spilleregler for alle europæiske virksomheder. Det er vi stolte af. Uensartet national implementering, fortolkning og håndhævelse af lovgivninger på tværs af medlemslandene er skadelig for virksomheder og forbrugere. Derfor har vi brug for et stærkt indre marked med klare, fælles regler for alle. Det er forudsætningen for, at vores medlemmer kan konkurrere på lige vilkår med vores nabolande. 

Kommunikationen om forbrugerprodukter på de sociale medier, blogs og via NGO’er er ofte præget af mangel på viden eller decideret forkert information, der skræmmer unødigt i stedet for at oplyse. Forbrugerne udsættes for en ensidig og i værste fald usand information om ingredienser og kemi, hvilket kan styrke den bekymring, som mange danske forbrugere har. Det er et paradoks, når faktum er, at danske forbrugere er beskyttet af nogle meget ambitiøse kemikalielovgivninger. I Kosmetik- og hygiejnebranchen insisterer vi på, at vi får en debat, der er baseret på fakta, ikke skræmmer og som sigter for at nå det fælles mål: Sikre produkter, som forbrugeren og samfundet trygt har gavn af.

Vores medlemmer investerer mange ressourcer i forskning og udvikling af sikre produkter, der lever op til europæisk lovgivning. Desværre udsættes vores medlemmer for urimelig konkurrence fra virksomheder i tredjelande, når de sælger produkter til danske forbrugere, som ikke lever op til de samme krav om helt generel overholdelse af gældende lovgivninger og regler. Særligt når det kommer til beskyttelsen af forbrugerens sundhed og miljøet generelt. Derfor arbejder vi sammen med blandt andet Dansk Erhverv om, at store handelsplatforme, der sælger forbrugerprodukter til danskerne skal have et større ansvar for, at de produkter de sælger overholder lovgivningen i Danmark og resten af EU.