Medlemsbetingelser

Persondatapolitik for medlemmer

Ved indmeldelse i Kosmetik- og hygiejnebranchen giver du samtykke til, at vi må indsamle og behandle nedenstående persondata i henhold til denne politik.

 

Dataansvarlig

Kosmetik- og hygiejnebranchen er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vores kontaktoplysninger er:

Kosmetik- og hygiejnebranchen
Børsen
1217 København K
Tlf. 45 20 20 10
info@kosmetikoghygiejne.dk

 

Vi behandler følgende persondata vedr. vores medlemmer (ansatte i medlemsvirksomheder, medlemmer i udvalg, netværk og bestyrelse, modtagere af nyhedsbreve, deltagere i arrangementer):

* Navn
* Medlemsvirksomhed
* Kontaktoplysninger (e-mail, adresse og telefon)
* Foto på hjemmeside og i nyhedsbreve

 

Formål med behandling

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at vi kan servicere vores medlemmer og levere de ydelser, som vores medlemmer efterspørger. Det sker via e-mails, nyhedsbreve, indbydelse til arrangementer og lignende services.

 

Sådan behandles persondata

Alle medlemmer er oprettet med følgende oplysninger i vores WebCRM system:

* Virksomhedens navn og kontaktoplysninger
* Navn, titel, e-mail og telefonnummer på kontaktpersoner i virksomheden (bestyrelsesmedlemmer, ledelse, fagmedarbejdere)

Samtlige medarbejdere i Kosmetik- og hygiejnebranchens sekretariat har adgang til vores WebCRM system for at kunne servicere medlemmer og levere de ydelser, som efterspørges. Vi har indgået en databehandleraftale med WebCRM og henviser til denne for yderligere information.

Ved indmeldelse og efterfølgende løbende vedligeholdelse af medlemsdatabasen tilføjes de relevante medarbejdere som modtagere af vores nyhedsbreve. Det er til enhver til muligt at framelde sig nyhedsbrevene.

 

Videregivelse af persondata

Vi har indgået en databehandleraftale med Dansk Erhverv, som leverer økonomiydelser til os. Dansk Erhverv udsender på vegne af Kosmetik- og hygiejnebranchen kontingentopkrævninger, fakturaer og lignende. Til denne brug videregiver vi de nødvendige personoplysninger til Dansk Erhverv.

Vi henviser til databehandleraftalen mellem Kosmetik- og hygiejnebranchen og Dansk Erhverv for yderligere information.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de ovenfor oplyste formål.

 

Dine rettigheder

Du kan altid ændre i dine oplysninger og framelde nyhedsbreve ved at kontakte os. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger, som vi har registeret om dig. I så fald kan du skrive til info@kosmetikoghygiejne.dk

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk