Branchens produkter gør en forskel

Mange af de produkter, som vores medlemsvirksomheder producerer og markedsfører, spiller en essentiel rolle i danskernes hverdag. De forebygger sygdomme, der har store økonomiske og menneskelige omkostninger verden over. Og de er med til at øge vores livskvalitet og selvværd.

Branchens produkter gør med andre ord en forskel hver dag for danske forbrugere.

Tandpasta forebygger sygdomme

På globalt plan er sygdomme i tænderne og munden de mest udbredte ikke-smitsomme sygdomme, og de anslås at koste 3.100 mia. kr. årligt i direkte og indirekte sundhedsudgifter på verdensplan. Forskning viser, at dårlig mundhygiejne ikke alene medfører sygdomme i tænderne, det medvirker også til at øge også risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme og diabetes. Bakterier fra munden kan føres over i blodbanen og vandre ned til hjertet, hvor de skaber en betændelsestilstand, der kan forværre åreforkalkningsprocessen.

Dårlige tænder fører også til, at folk spiser usunde madvarer, der ikke kræver samme arbejde af tænderne. Den dårlige ernæring kan også være med til at øge risikoen for at udvikle livstilssygdomme. Undersøgelser peger også på, at personer med dårlige tænder generelt har en dårligere livskvalitet.    

Fluor i tandpasta hjælper til at gendanne tændernes emalje, det lammer bakteriernes evne til at omsætte sukker i kosten til syre og så har det en generel styrkende effekt på tænderne. Tandbørstning med fluorholdig tandpasta to gange om dagen reducerer forekomsten af karies i tænderne. Derfor anbefales dette af tandlæger verden over for at forebygge sygdomme i tænder og munden.

Videnskabelige studier viser, at de økonomiske fordele, der er forbundet med investering i forebyggelse af tandsygdomme, overstiger omkostninger til behandling. 

Solcreme kan reducere forekomsten af hudkræft med 75 pct.

I Danmark har vi en af de højeste forekomster af hudkræft i verden, og cirka 52 danskere får hver dag konstateret kræft i huden.

Gennem de sidste 30 år er antallet af kvinder, som får konstateret hudkræft, tredoblet, mens der er sket en fordobling i antallet af mænd, der får konstateret hudkræft. Hvert år dør cirka 270 danskere om året af modermærkekræft, der er den mest dødelige form for kræft i huden, og udgifterne til kræft i huden koster hvert år det danske sundhedssystem 250 millioner kroner. Danmark bruger flere penge på kræft i huden pr. indbygger end Sverige, England, Tyskland, Frankrig, USA og Canada. Kun Australien og New Zealand overgår Danmark.

Brugen af solcreme er blandt de mest effektive redskaber til at nedsætte risikoen for at udvikle hudkræft fra solens skadelige UV-stråler. UV-filtre i solcremerne beskytter huden ved enten at danne et mineralsk spejl, der reflekterer solens stråler, eller ved at trænge ned i huden, hvor de absorberer de ultraviolette stråler og omdanner dem til varme.

I et videnskabeligt studie har man i perioden 1992 til 2006 undersøgt forekomsten af hudkræft for to grupper af personer, hvor den ene gruppe påførte solcreme dagligt, mens den anden gruppe smurte sig ind efter behov. Studiet viste, at forekomsten af modermærkekræft blev reduceret med 75 % i cirka 15 år efter forsøget for gruppen, der dagligt påførte solcreme. Regelmæssig påføring af solcreme syntes at reducere forekomsten af modermærkekræft i op til 10 år efter forsøget.

Milliardpotentiale i god håndhygiejne

Danmark er der omtrent 17 mio. fraværsdage om året, hvoraf godt 16 mio. skyldes egen sygdom og omkring 1 mio. skyldes børns sygdom. Det svarer til, at godt 78.000 fuldtidsbeskæftigede er fraværende fra arbejdet om året. Det kan omregnes til et samfundsøkonomisk tab på knap 60 mia. kr. om året.

God håndhygiejne er den mest effektive og bedst dokumenterede metode til at forhindre spredningen af smitsomme sygdomme. Derfor kan regelmæssig brug af hånddesinfektion på arbejdspladser og offentlige institutioner også bidrage væsentligt til at sænke sygefraværet. Knap 28 pct. af alle fraværsdage i Danmark skyldes nemlig infektionssygdomme. Det svarer til godt og vel 4,5 mio. fraværsdage om året, og det er disse fraværsdage, som god håndhygiejne kan bidrage til at reducere.

I Kosmetik- og hygiejnebranchen har vi i 2021 undersøgt, hvor stort det samfundsøkonomiske potentiale er ved god håndhygiejne på arbejdspladsen er. Analysen viser, at vi med god håndhygiejne kan;

  1. Reducere antallet af fraværsdage med 1,9 millioner om året.

  2. Øge det effektive arbejdsudbud med 8.900. fuldtidsbeskæftigede om året

  3. Øge værdiskabelsen (BVT) i Danmark med 7,1 mia. kr. om året.

Kosmetik og personlige plejeprodukter giver øget livskvalitet og bedre selvværd

Kosmetik og personlige plejeprodukter spiller en væsentlig og essentiel rolle i danskernes hverdag og liv. De bidrager ikke alene til, at vi kan opretholde en god hygiejne og en sund krop, de er også med til at opbygge en bedre livskvalitet og et øget selvværd. 

Det dokumenterer en forbrugerundersøgelse fra analyseinstituttet Ifop, hvor over 6000 forbrugere i 10 europæiske lande – herunder Danmark – er blevet stillet spørgsmål om deres brug af kosmetik- og personlige plejeprodukter, og hvilken betydning produkterne har for dem i deres hverdag.

Undersøgelsen viser eksempelvis, at 57 % af danskerne mener, at kosmetik og personlige plejeprodukter er enten en vigtig eller meget vigtig del af deres hverdag. 48 % af de danske forbrugere svarer, at kosmetik og personlige plejeprodukter er vigtige eller meget vigtige for at forbedre livskvaliteten, og for 42 % vedkommende er produkterne enten vigtige eller meget vigtige for at opbygge deres selvværd.