CBD i kosmetik

Cannabisolie (CBD), eller cannabidiol, er efterhånden ved at være en af de nye trendy ingredienser i kosmetiske produkter, som mange ønsker at anvende.

Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over hvilke typer af CBD, der er tilladte i kosmetik1. Af den fremgår det, at kun syntetisk fremstillet CBD eller CBD udvundet fra bestemte dele af planten, herunder de nederste blade og stænglerne, er lovligt at anvende.

Dertil kommer at man som producent skal være meget opmærksom på, at indholdet af THC (tetrahydrocannabinol) i olien ikke er for højt. THC er det stof i cannabisplanten, som giver den euforiserende effekt, og et for højt indhold af dette stof vil være årsag til at produktet kommer i strid med den internationale konvention for narkotika2.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen defineret grænse for hvor meget THC, der må være i den ekstraherede olie, så det er op til den enkelte producent, at have underbyggende dokumentation for at der ikke er nogen risiko forbundet med anvendelsen af olien. Dette skal naturligvis også være en del af produktets sikkerhedsvurdering.

Den ansvarlige person skal kunne fremlægge dokumentation for;

1. Hvad det anvendte CBD er fremstillet ud fra samt en erklæring om hvilke dele af cannabisplanten, der eventuelt er anvendt til produktionen, herunder eventuelt en beskrivelse af høstmetoden.

2. Eventuelt en analyse af renheden for CBD.

Produkter, der indeholder CBD skal som alle andre produkter leve op til gældende lovgivning. Hvilken lovgivning produktet er omfattet af, afhænger af hvilke anprisninger man anvender. Hvis anprisninger som ”antiinflammatorisk” anvendes, så er der ikke længere tale om et kosmetisk produkt, men derimod et lægemiddel. Dette betyder, at det er lægemiddellovgivningen som produktet skal leve op til, og at produktet skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen inden det kommer på markedet. Det er derfor vigtigt, at anprisninger overvejes nøje

Referencer