Deklarationstests

Kosmetik er en forbrugerproduktgruppe, hvor det er lovpligtigt at have oplysninger om indholdet på emballagen. Forbrugerrådet Tænk Kemi offentliggør med mellemrum test af kosmetiske produkter, som udelukkende baserer sig på indholdsdeklarationerne – såkaldte deklarationstests. Metoden med udelukkende at se på indholdsdeklarationerne kan ikke anvendes til at vurdere et produkts risiko.

Forbrugernes sikkerhed

Forbrugernes sikkerhed er prioritet nummer et når nye kosmetiske produkter udvikles. Kosmetikforordningen stiller også krav om at kosmetikprodukter skal være sikre for menneskers sundhed, når de anvendes under normale betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses. Dette betyder bl.a. at alle produkter skal sikkerhedsvurderes, inden de markedsføres. En sikkerhedsvurdering kaldes også en risikovurdering idet man tager højde for ingrediensernes iboende egenskaber, men også for koncentrationerne af de enkelte stoffer samt for eksponeringen dvs. den mængde af produktet som forbrugeren udsættes for i det daglige. Ved en sikkerhedsvurdering er man særligt opmærksom på hvor og hvordan produktet vil blive anvendt (øjne, mund, krop etc. samt om produktet bliver på huden eller vaskes af igen) og hvilken befolkningsgruppe produktet henvender sig til (fx om produktet skal bruges af børn). En sikkerhedsvurdering foretages altid af en faglig kompetent person (fx en læge, toksikolog eller farmaceut) og kan inspiceres af de kompetente myndigheder i EU (i Danmark er det Miljøstyrelsen).

Læs mere om hvilke krav der stilles til en sikkerhedsvurdering her hos Miljøstyrelsen.

Ingredienslisten er nyttig for dem, der har et særligt behov

Ingredienslisten fortæller, hvilke ingredienser der er i produkter. Det er nyttigt, hvis en forbruger ikke kan tåle og derfor skal undgå en bestemt ingrediens. For at forbrugerne ikke skal lære ingrediensnavne på mange forskellige sprog, er man blevet enig om et fælles navngivningssystem, de såkaldte INCI-navne. INCI-navnene bruges i alle europæiske lande, og de fleste lande verden over. Men det fremgår ikke af ingredienslisten, hvilke koncentrationer, en ingrediens findes i, og hvilken eksponering forbrugeren vil blive udsat for. Det er det, sikkerhedsvurderingen tager højde for.

Deklarationstests siger intet om forbrugerrisiko

Forbrugerrådet Tænk Kemi offentliggør med mellemrum deklarationstests af kosmetikprodukter. Testmetoden siger imidlertid ikke noget om risiko, da den alene er baseret på produkternes indholdsdeklarationer. Det vil sige, at Forbrugerrådet Tænk Kemi udelukkende ser på ingrediensernes iboende fareegenskaber, men tager ikke højde for de enkelte indholdsstoffers koncentration og dermed den mængde, som forbrugeren i sidste ende udsættes for. Dette er imidlertid en afgørende forudsætning for at vurdere sikkerheden af et kosmetisk produkt.