Dyreforsøg

Er mine kosmetikprodukter testet på dyr?

Nej, kosmetiske produkter må ikke længere testes på dyr! Det har været forbudt siden 2004, men allerede i 1980’erne stoppede industrien på eget initiativ med test af produkter på dyr.

Siden 2009 har det også været forbudt at teste ingredienser inden for EU ligesom det også blev forbudt at markedsføre produkter, hvor der blev udført dyreforsøg på nye eller eksisterende ingredienser (udvalgte dyreforsøg blev undtaget frem til 2013).

I marts 2013 trådte sidste fase af EU’s markedsføringsforbud mod dyreforsøg i kraft. Dette betyder, at der nu heller ikke må foretages dyreforsøg på nye ingredienser, ligesom der heller ikke må foretages dyreforsøg med det formål at generere nye data på allerede anvendte ingredienser.

Produktsikkerhed har producenternes højeste prioritet, både fordi lovgivningen kræver det, men også fordi, at du som forbruger skal kunne føle dig tryg ved at bruge produkterne. Inden produkterne markedsføres og sælges har de været igennem en omfattende sikkerhedsvurdering.

På grund af forbuddet mod at teste ingredienser på dyr, arbejdes der i disse år intenst på at udvikle alternative metoder til testning af stoffers sikkerhed, så som brug af cellekulturer, kunstigt fremstillet hud eller computermodeller. Men på en række områder, fx når vi taler om risikoen for skadelige virkninger over lang tid, er det meget vanskeligt at dokumentere sikkerheden uden brug af dyreforsøg, da den hele organisme er så kompleks, at vi stadig ikke kan efterligne alle processer i laboratoriet. Derfor bliver det meget vanskeligt for kosmetikindustrien at introducere nye ingredienser, der ikke har været anvendt før eller kendes fra andre sektorer som fx lægemidler eller fødevarer, da sikkerheden skal være dokumenteret, før ingredienserne må anvendes. Det er samtidig af afgørende betydning, at de alternative testmetoder er gennemprøvede og godkendte af myndighederne, da de skal bruges i den lovpligtige sikkerhedsvurdering dine produkter skal igennem inden de må markedsføres.

Udfordringen kan opstå, hvis der stilles spørgsmålstegn ved en allerede anvendt ingrediens sikkerhed (fx i forbindelse med ny forskning) eller hvis der introduceres forbud eller begrænsninger på nogle ingredienser og branchen derfor får behov for at udvikle nye ingredienser til erstatning. Fordi alternativer til alle dyreforsøg endnu ikke er udviklet og gennemprøvet, er det ikke muligt at lave undersøgelser, der kan enten be– eller afkræfte en mistanke. Ligesom det også bliver svært at udvikle nye ingredienser, der kan have en forbedret sundheds- og miljømæssig profil.

Du kan dog være sikker på, at de produkter, du finde på hylderne, er sikre at anvende – mange af ingredienserne er testede tidligere enten af kosmetikbranchen eller af andre brancher, hvis de også anvendes i andre sektorer.