Gode råd til start ups

Går du med tanker om at importere og sælge kosmetiske produkter på det danske eller europæiske marked? Så skal du være opmærksom på, at du skal opfylde en række krav og lovgivninger, før dine produkter kan markedsføres og sælges.

Lovgivningen er med til at sikre, at forbrugerne trygt kan anvende dine produkter uden at stille spørgsmålstegn ved sikkerheden af dem.

Hvad er kosmetik?

Kosmetik – det er læbestift, mascara og øjenskygger. Sådan tænker mange, når der tales om kosmetik. Men faktisk er det meget mere. Ifølge kosmetikforordningen, som er den gældende lovgivning på området, er kosmetik defineret som;

Ved kosmetiske produkter forstås erhvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, hovedhår og anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller korrigere kropslugt

Derfor inkluderer betegnelsen “kosmetik” en lang række produkter, som stort set alle bruger hver dag. Det er produkter som tandpasta, shampoo, deodoranter, barberskum, solcreme, hårfarve, håndsæbe og selvfølgelig de dekorative make-up produkter og parfume. Alle disse produkter er underlagt en skrap lovgivning, der sikrer, at forbrugerne trygt kan bruge dem.

Din rolle som forhandler

Før du kaster dig ud i at forhandle kosmetiske produkter, skal du først finde ud af om din virksomhed er “Ansvarlig person” eller “Distributør”. Der er forskellige krav til de to typer af roller, og derfor er det vigtigt, at få afklaret hvilken rolle din virksomhed har.

Ansvarlig person

I henhold til kosmetikforordningen skal alle kosmetiske produkter have en såkaldt ansvarlig person. En ansvarlig person er:

 • En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU
   
 • En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører produkterne i EU
   
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) i eget navn/label
   
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for EU) og ændrer produktets anprisninge

 

Som ansvarlig person er du forpligtet til at udarbejde og opbevare et såkaldt dossier for alle de produkter, du markedsfører og sælger. Et dossier skal blandt andet indeholde:

 • En beskrivelse af produktet, som tydeligt angiver, hvilket produkt der er tale om
   
 • En sikkerhedsvurdering af produktet
   
 • En beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring, der viser at produktet er fremstillet efter god fremstillingspraksis
   
 • Dokumentation for at den anpriste virkning af et produkt i de tilfælde, hvor produktet markedsføres med at have en særlig virkning. Det kan fx være en solcremes beskyttelsesfaktor eller hvis en deodorant anprises med at være effektiv i et givet tidsrum

 

Ifølge kosmetikforordningen må et kosmetisk produkt kun markedsføres i EU, hvis der er udpeget en ansvarlig person. Den ansvarlige person skal være etableret indenfor EU. I nogle tilfælde kan der dog være flere ansvarlige personer for det samme produkt, hvis der eksempelvis er flere virksomheder, som uafhængigt af hinanden importerer et produkt fra et ikke EU-land. 

Det er muligt at uddelegere opgaven som ansvarlig person så længe der foreligger en skriftlig aftale, der bekræfter, at vedkommende er ansvarlig person.

Sikkerhedsvurderinger

For at være sikker på, at kosmetiske produkter er sikre for menneskers sundhed, når de anvendes under normale og forudseelige forhold, skal den ansvarlige person dokumentere produktets sikkerhed ved at udarbejde en sikkerhedsvurdering.

Kosmetikforordningen stiller krav om, at den person der udfører sikkerhedsvurderingen og skriver under på rapporten, har en akademisk grad inden for toksikologi, farmakologi, medicin eller lignende. Dokumentation for vedkommendes uddannelse og baggrund skal vedlægges sikkerhedsrapporten.

En sikkerhedsrapport består blandt andet af en toksikologisk vurdering af hvert enkelt stof/ingrediens ved at identificere den relevante NOAEL (No Observable Adverse Effect Level), vurdering af hudabsorption, eksponering, beregning af sikkerhedsmargen, vurdering af mikrobiologisk kvalitet, potentielle interaktioner med andre ingredienser osv. 

Kosmetik- og hygiejnebranchen udfører ikke sikkerhedsvurderinger af kosmetiske produkter, men vi hjælper dig gerne med at finde en konsulent, som kan løse opgaven for dig.

Miljøstyrelsen har udarbejdet tre fiktive eksempler på sikkerhedsvurderinger, der kan hjælpe virksomheder med at forstå, hvordan en sikkerhedsvurdering udføres.

Du kan finde de tre eksempler her

Distributør

En distributør er:

 • En virksomhed, der importerer fra et andet EU-land og markedsfører produkterne i Danmark 
 • En virksomhed, der videreforhandler produkter fra en dansk importør eller fabrikant, f.eks. detailhandlen 

Ifølge kosmetikforordningen stilles der følgende krav til distributører af kosmetike produkter i EU: 

 • Anmeldelse: Den ansvarlige person, og i visse tilfælde også distributøren, skal anmelde de kosmetiske produkter, de bringer i omsætning til Kommissionen. Indeholder produkterne stoffer på nanoform, skal der foretages en særlig anmeldelse 
 • Anprisninger og markedsføring: Kosmetiske produkter må ikke markedsføres på en måde, der tillægger produkterne egenskaber eller funktioner, som de ikke har 
 • Ansvar for overholdelse af reglerne: Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også pligt til at reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen 
 • Mærkning: Kosmetiske produkter skal være mærket med bl.a. indholdsdeklaration, batchnummer samt navn og adresse på ansvarlig person. Derudover kan der være krav om særlige sikkerhedsforskrifter 
 • Opbevaring og transport samt adgang til oplysninger i forsyningskæden: Der gælder særlige krav for distributører i forhold til opbevaring og transport af kosmetiske produkter, samt adgang til oplysninger på anmodning fra Miljøstyrelsen 
 • Uønskede og alvorlige uønskede virkninger: Distributøren har pligt til at indberette alvorlige uønskede virkninger til Miljøstyrelse 

Vil du vide mere om, hvilke krav der stilles, kan også du læse mere på Miljøstyrelsens hjemmeside Kosmetikregler.dk

 

Som medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen har du altid mulighed for at henvende dig med spørgsmål vedrørende kosmetikforordningen og lovgivingen. Vi hjælper dig med at forstå de mange regler på området, og hvad du skal være opmærksom på som producent, importør eller distributør af kosmetiske produkter.