Hvad er forskellen på fare og risiko?

Når man taler om sikkerheden af forbrugerprodukter er det afgørende at skelne mellem de to begreber fare og risiko. De to ord lyder umiddelbart ens, men principperne bag de to begreber er meget forskellige.

Hvordan afgøres det?

Hvorvidt et kemisk stof er farligt, afgøres af stoffets indbyggede evne til at gøre skade. Taler vi derimod om, hvorvidt et kemisk stof udgør en risiko, så kigger man i stedet på, hvordan og i hvor store mængder vi eller miljøet udsættes for stoffet.   

Et eksempel vi kender fra hverdagen, er køkkensalt, som vi bruger i madlavningen. Køkkensalt er potentielt set farligt. Spiser du salt i meget store mængder på én gang, kan du faktisk dø. Spiser du derimod salt i moderate mængder udgør det ikke en risiko for din sundhed. Samme princip gør sig gældende i forhold til ingredienser i kosmetik og personlige plejeprodukter samt vaske- og rengøringsmidler. Nogle ingredienser har et potentiale til at være farlige for din sundhed eller miljøet, hvis de bruges i for store mængder. Men lovgivningen sikrer, at de mængder som ingredienserne bliver brugt i, ikke udgør en risiko for din sundhed eller miljøet.

Et eksempel på en ingrediens er UV-filtrene i din solcreme, der beskytter mod solens skadelige UV-stråler. Det er kun UV-filtre som er godkendte af EU’s videnskabelige komite for forbrugersikkerhed, der må bruges i solcremer. Komiteen vurderer på baggrund af videnskabelig viden i hvilke mængder det er sikkert og risikofrit at anvende ingredienserne i solcreme.