Konserveringsmidler i vaske- og rengøringsmidler

Konserveringsmidler er vigtige ingredienser i detergenter. Ingredienserne tilsættes til vandbaserede produkter for at sikre, at produktet ikke bliver forurenet af mikroorganismer, at de har en lang holdbarheds- og opbevaringstid samt at produkterne holder sig egnede til brug for forbrugere.

Lovgivning om konserveringsmidler

Konserveringsmidler er biocider, som godkendes under Europa-Parlamentets og Rådets forordning om biocidholdige produkter (BPR). Stofferne spiller en grundlæggende rolle for at forhindre forurening af produkter og benyttes ikke udelukkende i detergenter, men også i vid udstrækning i produkter som maling, blæk og lim samt i kosmetiske produkter.

Biocidforordningen

Biocidforordningen beskæftiger sig med henholdsvis

aktivstoffer (f.eks. konserveringsmidlet)
biocidprodukter (f.eks. desinficereringsmidler)
behandlede artikler (f.eks. rengøringsprodukt).

Behandlede produkter er produkter behandlet med biocidholdige produkter for at holde produkterne fri for bakterier, lugt eller mug eller for at forebygge væksten af mikroorganismer. Et behandlet produkt har biocideffekten som sin sekundære effekt. Aktivstoffer og biocidprodukter kræver godkendelse, mens behandlede artikler ikke kræver godkendelse, men produkterne skal mærkes med navnet på hvilket godkendt aktivstof, der er i produktet og eventuel en brugsanvisning1. Det betyder at konserveringsmidler, som anvendes i detergenter, skal godkendes før de må bruges.

Behandlede artikler må kun være behandlet med aktivstoffer, der enten er godkendt under biocidforordningen i den relevante produkttype, eller er ved at blive vurderet af ECHA.

Konserveringsmidler, brugt i detergenter, hører under produkttype 6 jf. biocidforordningen: “Konserveringsmidler for produkter under opbevaring”. Som udgangspunkt kræves det i EU-godkendelsen af de enkelte aktivstoffer (aktivstoffets optagelsesforordning), at produkter behandlet med aktivstoffet skal mærkes med hvilket aktivstof, der indgår og eventuel relevant brugsanvisning.

Hvorfor konserveringsmidler er vigtige

I de senere år er tilgængeligheden af forskellige konserveringsmidler blevet stærkt reduceret, og det udgør en større og større udfordring for producenterne. Der er ca. 50 godkendte konserveringsmidler under biocid-forordningen, som er godkendt som konserveringsmidler og cirka 90 % af stofferne kan ikke anvendes i vaske- og rengøringsprodukter. Det skyldes bl.a.:

Ustabilitet / kort holdbarhed
o Konserveringsmidler skal være stabile i formuleringen og skal garantere en rimelig holdbarhed (anslået i gennemsnit til 2 år).
Begrænset spektrum / effektivitet
o Konserveringsmidler skal være i stand til at kontrollere de forskellige mikroorganismer – dvs. flere typer bakterier, svampe og gær – der kan udvikle sig i vandbaserede formuleringer.
Overfladeaktiv inkompatibilitet
o Mange konserveringsmidler er ikke teknisk kompatible med overfladeaktive stoffer (tensider), som er de kernefunktionelle ingredienser til detergent; dette gør det således umuligt at bruge dem til vaskemidler.
Begrænset pH-område
o konserveringsmidler, som kun kan anvendes i sure formuleringer, og derfor til et begrænset produktsortiment (skyllemidler, sure rengøringsmidler). De kan ikke bruges til at bevare andre kategorier (større i volumen), såsom vaskeri / opvaskemidler, alle rengøringsmidler (neutral eller alkalisk pH).

Yderligere er nogle stoffer klassificerede som bl.a. kræftfremkaldende og/eller giftige for reproduktionen, hvilket betyder, at stofferne ikke må anvendes i vaske- og rengøringsmidler.

At vælge et passende konserveringssystem er en kompleks videnskab, hvor der skal tages højde for flere forhold: aktivitetsspektret overfor bakterier, gær- og mugsvampe; vandopløselighed, produktets pH værdi, forenelighed med produktets øvrige ingredienser og emballage; og stabilitet over produktets levetid. Særligt kan en stor palette af tilgængelige og lovlige konserveringsmidler reducere risikoen for at udsætte forbrugerne for blot få konserveringsmidler og derved reducere forekomsten af allergi. 

Beskyttelse af produkter mod mikrobiologisk kontaminering er et lovkrav og en etisk forpligtelse for producenter for at sikre produkternes kvalitet og sikkerhed.  

Referencer