Methylisothiazolinon (MI)

Methylisothiazolinon optræder som oftest i forkortelsen MI og er et konserveringsmiddel, der b.la. tilsættes i meget små mængder i make-up, cremer og shampoo for at konservere produktet og på den måde forhindre bakterievækst. 

MI er pr. 12. februar 2017 forbudt at bruge i kosmetiske produkter, der bliver på huden – såkaldte ’leave-on’ produkter, som f.eks. cremer og deodoranter.

Det er stadigvæk tilladt at bruge MI i rinse-off produkter i koncentrationer op til 0,01 % (100 ppm). EU-Kommissionen har på baggrund af en opinion fra EUs Videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed (SCCS) dog foreslået, at stoffet maksimalt bør være tilladt i koncentrationer op til 0,0015% (ppm). Processen er allerede i gang i EU, og Miljøstyrelsen i Dannmark forventer at skulle stemme om at begrænse MI i de resterende kosmetiske produkter i starten af 2017.

Desuden forventer Miljøstyrelsen, at der i løbet af 2017 kommer en afstemning i EU om at indføre ensartede regler for klassificeringen af MI som allergifremkaldende. Det vil blandt andet betyde, at forbrugere, som er allergiske overfor MI, i fremtiden kan undgå stoffet i f.eks. maling og lim, da disse produkter fremover vil skulle mærkes med ”Indeholder methylisothiazolinon (MI).

Man kan som forbruger undgå MI ved at vælge svanemærkede produkter, produkter med den blå krans eller ved at læse indholdsdeklarationen og undgå stoffet ”Methylisothiazolinone”.