Parabener

Parabener er en fællesbetegnelse for en række konserveringsmidler i kosmetik, fødevarer og lægemidler. De sørger for at produkterne er fri for bakterier, gær- og skimmelsvampe, der ellers ville kunne ødelægge produkterne og være til skade for dig som forbruger.

En række af parabenerne er godkendte til at blive anvendt i kosmetik – de er opført på positivlisten over tilladte konserveringsmidler, hvor der også er fastsat maksimale tilladte koncentrationsgrænser.

De fire parabener methyl-, ethyl– propyl-og butylparaben er vurderet sikre af EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS), senest i 2013. I de vurderinger, SCCS foretager, indgår hensynet til en lang række faktorer som eksempelvis hvor meget der optages gennem huden ved normal og forudseelig brug af kosmetiske produkter og vurdering af potentielle skadevirkninger fundet i dyreforsøg og i cellekulturer mm. i laboratoriet, herunder potentiel hormonel aktivitet. SCCS har vurderet, at den potentielle hormonaktivitet som visse af parabenerne kan have, er så lav, at den med de anvendte koncentrationer ikke udgør en risiko for mennesker. Faktisk er SCCS’ vurdering baseret på en meget forsigtig tilgang, og i flere trin i deres risikovurdering har de ladet usikkerheder om resultaterne af dyreforsøgene indgå på en måde, så der er størst mulig forsigtighed.

De fire parabener er reguleret forskelligt:

Methyl– og ethylparaben: må anvendes i alle kosmetiske produkter i koncentrationen 0,4%

Propyl- og butylparaben: Må anvendes i alle kosmetiske produkter i koncentrationen 0,14% undtagen ”leave-on” produkter (cremer, vådservietter) der er beregnet til brug i bleområdet hos børn under 3 år, hvor disse to parabener ikke må anvendes.