Naturlig kosmetik

Naturlig/Økologisk kosmetik

Miljøanprisninger, som eksempelvis ”naturlig” og ”økologisk”, i forbindelse med kosmetiske produkters funktioner eller egenskaber skal begrundes på samme måde, som ethvert andet kosmetisk produkts krav iht. Art. 20 (produktanprisninger) i Kosmetikforordningen. EU-Kommissionen har i forbindelse med direktivet om urimelig handelspraksis udgivet en vejledning om brug af miljøanprisninger.

Miljøanprisninger kan antyde eller på anden vis fremkalde det indtryk (i kommerciel kommunikation, ved markedsføring eller i reklamer), at bestemte varer har en positiv indvirkning på miljøet eller er mindre miljøskadelige end konkurrerende varer1.

Virksomheder skal fremføre miljøanprisninger på en klar, specifik og tydelig måde for at sikre, at forbrugerne ikke vildledes samt have dokumentation for deres påstande.

Naturlig kosmetik

Miljøanprisninger, som eksempelvis ”naturlig” og ”økologisk”, i forbindelse med kosmetiske produkters funktioner eller egenskaber skal begrundes på samme måde, som ethvert andet kosmetisk produkts krav iht. Art. 20 (produktanprisninger) i Kosmetikforordningen. EU-Kommissionen har i forbindelse med direktivet om urimelig handelspraksis udgivet en vejledning om brug af miljøanprisninger.

Miljøanprisninger kan antyde eller på anden vis fremkalde det indtryk (i kommerciel kommunikation, ved markedsføring eller i reklamer), at bestemte varer har en positiv indvirkning på miljøet eller er mindre miljøskadelige end konkurrerende varer1.

Virksomheder skal fremføre miljøanprisninger på en klar, specifik og tydelig måde for at sikre, at forbrugerne ikke vildledes samt have dokumentation for deres påstande.

Økologisk kosmetik

Der eksisterer ikke en officiel myndighedsgodkendt økologimærkning for kosmetiske produkter. Derimod findes der flere private certificeringsordninger. Ifølge den danske forbrugerombudsmand kan anprisningen ”økologisk” anvendes, hvis et produkt er fremstillet efter reglerne for økologisk produktion7. Hvis et produkt ikke umiddelbart opfylder kriterierne for værende økologisk, tillægges det betydning i den konkrete vurdering, hvorvidt produktet er certificeret efter en i Europa anerkendt privat ordning eller opfylder kravene i en sådan ordning8.

Anprisningen ”økologisk” kan anvendes enten for produktet eller for enkelte ingredienser i et produkt, hvis anprisningen er konkret nok. Produktet må ikke have et unødigt indhold af syntetiske stoffer eller indeholde kemikalier, som er udpeget som værende problematiske9. ISO-standard 16128 ”Retningslinjer for tekniske definitioner og kriterier for naturlige og økologiske kosmetikingredienser og -produkter” indeholder definitioner og beregningsmetoder til at bestemme indholdet af naturligt eller økologisk indhold i kosmetiske produkter og ingredienser10.

For at et produkt kan anprises som værende økologisk skal mindst 95 % af samtlige produktets råstoffer/ingredienser (bortset fra tilsat vand) stamme fra certificeret vegetabilsk og/eller animalsk økologiske produktion11 jf. Forbrugerombudsmandens Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande12.

Hvis produktet ikke er økologisk i sin helhed, kan indholdet af certificerede økologiske ingredienser angives i procent. Eksempel: ”Håndcreme med 3% økologisk kamille”. Her er det afgørende, at markedsføringen ikke giver indtryk af, at selve produktet er økologisk.

Anprisninger som antyder, at økologiske produkter udgør en mindre sundheds- og miljørisiko end andre tilsvarende produkter, bliver betragtet som vildledende13.

Referencer