Økologisk og naturlig kosmetik

Hvad er forskellen på naturlig og økologisk kosmetik?

Der findes ingen officiel definition på, hvad naturlig eller økologisk kosmetik er. Betegnelsen natur kosmetik bruges som regel om produkter, der indeholder ingredienser, der findes i naturen som f.eks. planteolier og blomsterekstrakter. Ordet økologi henviser til råvarernes oprindelse, altså til den dyrkningsmetode, der f.eks. bruges til fremstilling af de planter, der danner basis for de planteekstrakter og ingredienser, der anvendes i de kosmetiske produkter.

Kan man købe Ø-mærket kosmetik?

Nej, Ø-mærket kan kun påsættes økologiske fødevarer og enkelte økologiske nonfood produkter, dog ikke kosmetik. Der findes heller ingen anden dansk eller europæisk lovgivning for brugen af ordene naturlig eller økologisk i forbindelse med kosmetik. Der findes flere internationale certificeringsmuligheder, og ved at vælge produkter, der har opnået en af disse certificeringer, har man et stempel for, at produktet lever op til forskellige fastsatte kriterier. Ikke-certificerede produkter kan være ligeså eller mere økologiske end de certificerede produkter.

Er der regler i Danmark for hvornår kosmetik kan kaldes økologisk?

Danmark har på nuværende tidspunkt ingen regler for, hvornår kosmetik kan kaldes økologisk, men Forbrugerombudsmanden har lavet en ny vejledning om brugen af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. I vejledningen beskriver Forbrugerombudsmanden, hvornår betegnelsen økologisk kan anvendes i forbindelse med kosmetiske produkter. Forbrugerombudsmandens udgangspunkt er, at 95 % af et produkt (eksklusiv vand) skal stamme fra økologisk produktion, mens 20 % af det totale produkt (inklusiv vand) som et vejledende udgangspunkt skal være økologisk. For et produkt, der ikke umiddelbart opfylder disse kriterier, må det vurderes konkret, om det kan betegnes og markedsføres som økologisk. Ved denne vurdering vil det blive tillagt betydning, om produktet er certificeret efter en anerkendt privat certificeringsordning, eller opfylder kravene i en sådan ordning.

Bliver naturlig / økologisk kosmetik udtrykkeligt defineret i EU's lovgivning, og gælder der så særlige regler?

I EU er naturlig eller økologisk kosmetik ikke reguleret anderledes end andre former for kosmetik. Al kosmetik der sælges i EU-landene skal overholde de bestemmelser der er beskrevet i kosmetikforordningen. Forordningen stiller krav til produktsikkerhed, forbrugeroplysning, fremstillings standarder og markedskontroller af de kompetente myndigheder. Produkternes anprisninger skal kunne bevises for al kosmetik, der sælges i EU, og dette er ikke anderledes for naturlig eller økologisk kosmetik.

Hvor stor en del af et kosmetisk produkt skal være produceret ud fra økologiske/naturlige ingredienser før, det kan kaldes økologisk/naturligt?

I Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen angives det, at 95 % af et økologisk kosmetik produkt (eksklusiv vand) skal stamme fra økologisk produktion, mens 20 % af det totale produkt (inklusiv vand) som et vejledende udgangspunkt skal være økologisk. For et produkt, der ikke umiddelbart opfylder disse kriterier, må det vurderes konkret, om det kan betegnes og markedsføres som økologisk. Ved denne vurdering vil det blive tillagt betydning, om produktet er certificeret efter en anerkendt privat certificeringsordning, eller opfylder kravene i en sådan ordning. De forskellige certificeringsordninger stiller forskellige minimumskrav til indholdet af naturlige/økologiske ingredienser. Hvis mængden af økologiske /naturlige ingredienser i et produkt tilfredsstiller en eller flere af de internationale certificeringsordninger, så kan et produkt certificeres som værende økologisk/naturligt. Man kan opleve produkter, der indeholder økologiske ingredienser f.eks. *-mærket i ingredienslisten.

Kan man få 100 % økologiske skønhedsprodukter?

Der findes kun meget få produkter, der indeholder 100 % økologiske ingredienser og disse vil ofte være olier eller vandfri salver. Andre typer produkter såsom creme, lotion og shampoo indeholder vand, og vand anses ikke for at være økologisk. Make-up, der er baseret på mineraler kan f.eks. heller ikke klassificeres som økologisk, da det samme gør sig gældende for mineraler som for vand.

Er Svanemærkede produkter naturlige/økologiske?

Svanemærket fortæller ikke, om et produkt er økologisk/naturligt eller har økologiske/naturlige ingredienser, men kun at produktet tilfredsstiller de specifikke krav, der stilles til indhold, miljø og nedbrydelighed mv. Svanemærkningen er også en kommerciel standard på linie med de private øko-certificeringer.

Hvis jeg køber et naturlig / økologisk kosmetik, køber jeg så også et miljøvenligt produkt?

Et økologisk produkt kan ikke som udgangspunkt anses for at være miljøvenligt, da et produkts miljømæssige belastning skal vurderes ud fra hele produktets livscyklus. Økologiske produkter eller råvarer skal eventuelt transporteres langvejs fra, hvilket i sig selv kan være en stor miljøbelastning.

Hvilke ingredienser må ikke indgå i naturlig / økologisk kosmetik?

Kosmetik må ikke have et unødigt indhold af syntetiske stoffer, som forbrugeren med rette kan forvente ikke optræder i økologiske produkter. Det er kravet i Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Derudover stiller de forskellige certificeringsordninger forskellige krav til hvilke ingredienser, der må indgå i produktet. F.eks. vil nogle ordninger sætte restriktioner for anvendelsen af konserveringsmidler, mens andre sætter restriktioner for brugen af syntetiske parfumer eller nanomaterialer. Derudover kan der også være restriktioner med hensyn til de processer, der anvendes til efterbehandling af råvarerne.