Viden om – Krav til kosmetik

Kosmetikforordningen udstikker de regler kosmetiske produkter skal leve op til i EU. Det gælder for alle kosmetiske produkter, der findes på markedet i EU, dvs. både der er produceret i EU og dem der bliver importeret.  At der er regler på dette område er ikke nyt, idet der siden 1976 har der været fælles regler for kosmetik i Europa.

En lang række krav skal være opfyldt inden kosmetiske produkter må markedsføres og sælges. Bl.a. skal kosmetiske produkter mærkes med en lang række oplysninger, for at give dig som forbruger vigtig information om produktets funktion, indhold og anvendelse. Det skal f.eks. være muligt for dig at se hvor længe produktet kan holde sig og hvilke ingredienser der er tilsat.

Produkterne skal også mærkes med, hvem der har ansvaret for at produktet overholder de relevante regler. Det er kaldes i juridisk forstand ’den ansvarlige person’. Den ansvarlige person vil typisk være producenten af produktet.

Før kosmetiske produkter må markedsføres og sælges skal de anmeldes til den fælles europæiske database (CPNP). At et produkt er anmeldt til databasen betyder ikke, at det er godkendt. I det hele taget er det en myte, at kosmetiske produkter skal godkendes af myndighederne, inden de må markedsføres. Det er udelukkende den ansvarlige persons ansvar at sørge for, at produkterne lever op til gældende lovgivning og dermed er sikre for dig som forbruger at anvende.

Alle kosmetiske produkter er sikkerhedsvurderet, inden de sendes ud på markedet. Det betyder, at alle kosmetiske produkter på markedet er sikre for forbrugerne at anvende. Sikkerhedsvurderingerne er baseret på den nyeste viden om ingredienser, holdbarhed, emballagetype mm. Den Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (VKF) står for vurdering af ingredienser, som mistænkes for at være problematiske for forbrugerne. Denne vurdering afgør om ingredienser skal begrænses, dvs. om de kun må anvendes i bestemte typer produkter, med en maks. koncentrationsgrænse, eller om de skal forbydes i forbrugerprodukter. Formålet med VKF er, at produkterne er sikre at anvende for forbrugerne.