Solcreme

Hvorfor er solcreme vigtigt?

Når du udsætter din hud for solens UV-stråler øger du risikoen for at udvikle kræft i huden. UV-stråling er årsag til 90 procent af tilfældene af modermærkekræft og almindelig hudkræft i Danmark.

I Danmark har vi en af verdens højeste forekomster af hudkræft, og cirka 40 danskere får hver dag konstateret sygdommen. Gennem de sidste 30 år er antallet af kvinder, som får konstateret hudkræft, tredoblet, mens der er sket en fordobling i antallet mænd, der får konstateret hudkræft, viser tal fra Kræftens Bekæmpelse. Solcreme er sammen med solhat, og skygge et af de tre officielle solråd. Brugen af solcreme er altså et af de vigtigste midler for at forebygge kræft i huden.

Solcremer er sikre - det kræver loven

Alle kosmetiske produkter, der sættes på markedet i EU inkl. solcremer er reguleret af kosmetikforordningen, der kræver at produkterne er vurderet sikre at anvende. Loven fastsætter desuden regler for en lang række af indholdsstofferne i kosmetiske produkter ved forbud, begrænsninger og tilladelser, fx hvilke UV-filtre der er tilladte at anvende. Reglerne er som udgangspunkt baseret på vurderinger fra EU’s Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed, SCCS, der består af en række uafhængige faglige eksperter.

Stoffer bliver kun optaget på lovgivningens lister over tilladte stoffer, fx listen over tilladte UV-filtre, hvis industrien har kunnet fremlægge dokumentation for at stofferne er sikre til brug i kosmetiske produkter. Foreligger der dokumentation for, at andre stoffer udgør en risiko for forbrugerne, bliver de forbudt eller på anden måde begrænset.

De tilladte grænseværdier der fastsættes for brug af kosmetiske ingredienser, ligger 100 gange under den grænse der ikke har vist en effekt i dyreforsøg. Det er for at være på den sikre side.

Stoffer, som er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktions-toksiske, er desuden som udgangspunkt automatisk forbudt i kosmetik.

Sikkerhedsvurderingen skal foretages af en ekspert (fx en læge, toksikolog eller farmaceut), der vurderer de enkelte stoffers egenskaber sammenholdt med hvordan og hvor meget man udsættes for stoffet, når man bruger produktet.

Det tyske føderale institut for risikovurdering, et uafhængigt videnskabeligt organ der rådgiver den tyske regering i spørgsmål om fx kemikalier, har vurderet sikkerheden af de UV-filtre der bruges i solcremer og konkluderer, at der ikke er nogen sundhedsrisiko forbundet med at bruge solcreme.

Læs hele deres vurdering her 

Deklarationstests siger intet om produktet sikkerhed

Forbrugerrådet Tænk Kemi offentliggør med mellemrum deklarationstests af kosmetikprodukter, herunder solcremer. Produkterne tildeles en A, B eller C vurdering alene ud fra indholdet af ingredienser. Testmetoden siger imidlertid ikke noget om risiko, da den alene er baseret på produkternes indholdsdeklarationer. Det vil sige, at Forbrugerrådet Tænk Kemi udelukkende ser på ingrediensernes iboende egenskaber, men tager ikke højde for de enkelte indholdsstoffers koncentration og dermed den mængde, som forbrugeren i sidste ende udsættes for. Dertil kommer at nogle egenskaber kun udgør en risiko, hvis de eksempelvis indtages eller indåndes, og ikke hvis de blot smøres på huden. Denne risikovurdering tager en deklarationstest heller ikke højde for, men den er imidlertid en afgørende forudsætning for at vurdere sikkerheden af et kosmetisk produkt.

 

Sagt med andre ord ville det svare til at sige, at alt mad der indeholder salt er farligt og skal undgås, fordi salt i sig selv kan være sundhedsskadeligt i for store mængder. Som skrevet tidligere, så ligger de tilladte grænseværdier for de enkelte ingredienser 100 gange under den grænse, der ikke har vist en effekt i dyreforsøg.

Ingredienslisten er nyttig for dem, der har et særligt behov

Ingredienslisten fortæller, hvilke ingredienser der er i produkter. Det er nyttigt, hvis en forbruger ikke kan tåle og derfor skal undgå en bestemt ingrediens. For at forbrugerne ikke skal lære ingrediensnavne på mange forskellige sprog, er man blevet enig om et fælles navngivningssystem, de såkaldte INCI-navne. INCI-navnene bruges i alle europæiske lande, og de fleste lande verden over. Men det fremgår ikke af ingredienslisten, hvilke koncentrationer, en ingrediens findes i, og hvilken eksponering forbrugeren vil blive udsat for. Det er det, sikkerhedsvurderingen tager højde for.

SPF-solfaktorsystemet

SPF solfaktor-systemet er en simulering af solpåvirkningen af huden under laboratorieforhold. Det er en biologisk test (in vivo), som involverer frivillige forsøgspersoner, der påføres solbeskyttelsesprodukt og udsættes for UV-stråler, hvorefter SPF-værdien udregnes. Det er en omregning af den tid, som der går fra forsøgspersonerne bliver røde uden solbeskyttelse set i forhold til rødmen af huden med solbeskyttelsesproduktet påført. Da SPF er en biologisk test, er det uundgåeligt, at der vil være en vis variation fra en test til en anden pga. forskelligheden af hud og hudtype. Testen inkluderer dog en statistisk beregning af testresultaterne, der angiver den acceptable variation. Det er vigtigt at anvende produkter med en SPF, der passer til hudtype og hvor på jordkloden, man opholder sig. Ingen produkter beskytter 100%, så der findes ikke solblokkere.

Når man tester for hvilken SPF et givet produkt har, sker det ved, at man laver en stimulering af solpåvirkningen af huden i et laboratorium. Frivillige forsøgspersoner påføres solbeskyttelsesproduktet og udsættes for Uv-stråling. Man måler den dosis stråling, der skal til for at fremkalde en rødme af huden – med og uden solcreme. På den måde kan SPF-værdien udregnes.

Da SPF er en biologisk test, er det uundgåeligt, at der vil være en vis variation fra en test til en anden pga. forskelligheden af hud og hudtype. Testen inkluderer dog en statistisk beregning af testresultaterne, der angiver den acceptable variation. Det er vigtigt at anvende produkter med en SPF, der passer til hudtype og hvor på jordkloden, man opholder sig. Ingen produkter beskytter 100 pct., så der findes ikke solblokkere.

SPF 6-10 Lav beskyttelse
SPF 15-20-25 Mellem beskyttelse
SPF 30-50 Høj beskyttelse
SPF 50+ Meget høj beskyttelse             

Danskerne bruger for lidt solcreme

En undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at danskerne er for nærige med solcremen, når de smører sig ind for at undgå solens kræftfremkaldende stråler. Det betyder, at der langt fra opnås den solbeskyttelsesfaktor, som står på solcremen.

Skal solcremen leve op til den faktor, som står på emballagen, skal huden smøres ind i 2 mg solcreme pr kvadratcentimeter soleksponeret hud, eller hvad der svarer til en god stor håndfuld solcreme til en voksen.

Miljøstyrelsens undersøgelse konkluderer, at danskernes lave forbrug af solcreme betyder, at de i gennemsnit kun er beskyttet med faktor 2,7, når de lægger sig på stranden eller sætter sig i havestolen for at nyde solens stråler. Det øger risikoen for hudkræft markant, og derfor er det vigtigt at smøre kroppen tilstrækkeligt ind, hvis solens farlige stråler ikke skal trænge ind i huden.

Heldigvis er der fremgang at spore i danskerne brug af solcreme. Siden 1992, hvor en tilsvarende undersøgelse blev lavet, er der sket en stigning på 70 % i den reelle solbeskyttelse. Men det skyldes formentlig også, at vi i dag bruger solcreme med en højere solfaktor end for 25 år siden.

Læs hele undersøgelsen her

Download uv-appen til din smartphone

Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen udviklet en uv-app, som gør det nemmere at holde øje med uv-indekset, og hvornår man skal beskytte sig mod solens kræftfremkaldende stråler. Uv-indekset angiver intensiteten af solens ultraviolette stråling, og giver dermed et godt fingerpreg om, hvornår man skal passe på i solen. Det er nemlig ikke temperaturen, som er afgørende for, om solen brænder – man kan også blive solskoldet, selvom det er overskyet. Og skydækket kan appen tage højde for, så det uv-indeks du får leveret, er mere relevant – både i forhold til den aktuelle vejrsituation og behovet for solbeskyttelse.

Læs mere om appen hos Kræftens Bekæmpelse

Myter og sandheder om solcreme

Der er mange udbredte misforståelser og myter om solcreme. Vi har samlet nogle af de mest sejlivede i denne artikel, hvor vi giver dig svaret på, hvad der er sandt og falsk.

Læs myterne her og bliv klogere