Der venter et hæsblæsende efterår i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Af Helle Fabiansen, Adm. direktør Kosmetik- og hygiejnebranchen

Efter en dejlig sommerferie med både sol og regn, er vi i sekretariatet hos Kosmetik- og hygiejnebranchen tilbage med opladte batterier, og jeg er helt sikker på, at vi får brug for den ekstra energi i løbet af efteråret. Der er nemlig fart på lovgivningen i EU, og det kan blandt andet mærkes på lovforslag, lovændringer og kommende revurderinger af forordninger i forbindelse med Green Deal. Det ser vi frem til at tage fat på.

Det kommende efterår byder først og fremmest op til dans, når EU-Kommissionen i oktober kommer med sit forslag til en revision af kosmetikforordningen. Hos Kosmetik- og hygiejnebranchen er vi allerede i dialog med europæiske og danske myndigheder og andre vigtige interessenter, som har indflydelse på, hvordan den nye forordning kommer til at se ud. Vi er helt enige i forordningens ambitioner om, at de mest skadelige kemikalier skal ud af forbrugerprodukter, men der er også elementer i det foreløbige udkast, der vækker min bekymring. Eksempelvis den generiske tilgang til risikostyring, som vil betyde, at ingredienser, som i dag af eksperter vurderes sikre at bruge, vil blive forbudt uden skelen til koncentration og anvendelse. Derfor er det vores topprioritet i arbejdet med revisionen af kosmetikforordningen, at der fortsat er mulighed for at undtage de ingredienser, som virksomhederne kan demonstrere en sikker brug af.   

Herudover forventer vi, at EU’s miljøudvalg i Parlamentet stemmer for en revideret CLP-forordning, som foreslår et krav om større skiftstørrelse på produkters etiketterne, strengere krav til grønne anprisninger samt udvidelse af fareklasser, der stiller krav om børnesikrede låg, fx på opvaskemiddel. De mange nye forslag bliver i øjeblikket forhandlet mellem Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Sammen med A.I.S.E. spiller vi i den forbindelse ind med branchens holdninger til, hvordan den nye CLP-forordning laves bedst.

Sidste år fremsatte EU-kommissionen et forslag, der skal revidere byspildevandsdirektivet. Direktivet indeholder et forslag om, at importører eller distributører af kosmetiske produkter skal betale for, at byspildevandet rensens for de mikroforurenende stoffer, som branchen er udleder.  Vi er tilhænger af princippet om, at forureneren betaler, fordi det tilskynder til innovation og udvikling i en mere miljørigtig retning.  Forslaget tilskriver dog vores branche en alt for stor andel af de mikroforurenende stoffer og bliver således gjort ansvarlig for en uforholdsmæssig stor del af rensningsudgifterne. Derfor har vi i blandt andet afholdt møder med Konservatives Europaparlamentariker, Pernille Weiss, samt Venstres europaordfører, Kim Valentin, som begge lyttede opmærksomt til branchens bekymringer. EU-Kommissionens endelige revision forventer vi kommer i efteråret.  

Efteråret byder også på en revision af detergentforordningen Her er det særligt forslaget om, at vaske- og rengøringsmidler  skal CE-mærkes, der vækker en vis bekymring hos os. Og det digitale produktpas, der fremover skal indeholde detaljerede informationer om produkterne, holder vi også skarpt øje med.  

I september har vi også den store fornøjelse at byde vores europæiske branchekollegaer i Cosmetics Europe og A.I.S.E. velkommen til København, når det årlige AAM-møde samt A.I.S.E’s NAC-møde løber af stablen. Vi glæder os til at se vores europæiske kollegaer igen, når vi skal erfaringsudveksle og drøfte de mange nye lovgivningstiltag, som fremtiden bringer. Det er blot et udpluk af nogle de dagsordener og emner, som det kommende halvår byder på. Det bliver et spændende og aktivt efterår  og vi ser frem til at fortsætte dialogen med både vores medlemmer og myndighederne om de mange nye tiltag.

Del denne nyhed:

Andre nyheder

EU-Kommissionen offentliggør forbud mod mikroplast i kosmetik og vaske- og rengøringsmidler

EU-kommissionen har d. 25 september 2023 offentliggjort EU-forbuddet mod syntetiske polymer mikropartikler (mikroplast) i produkter, …

Læs mere

Europæisk konference hos Kosmetik- og hygiejnebranchen

Europæiske kollegaer på besøg hos Kosmetik- og hygiejnebranchen September bød på både hyggelige og lærerige …

Læs mere

Kosmetik- og hygiejnebranchen viser stolt bagsiden frem

Forbrugerrådet TÆNK Kemi sætter lige nu fokus på bagsiden af kosmetik og personlige plejeprodukter i …

Læs mere

Ny EU-regler sætter stopper for råvarer der bidrager til skovrydning

EU’s skovrydningsforordning (EUDR) trådte i kraft 30. juni 2023. Den nye forordning stiller krav om, …

Læs mere