EU-Kommissionen offentliggør forbud mod mikroplast i kosmetik og vaske- og rengøringsmidler

EU-kommissionen har d. 25 september 2023 offentliggjort EU-forbuddet mod syntetiske polymer mikropartikler (mikroplast) i produkter, hvor det er bevidst tilsat. Forbuddet omfatter bl.a. mikroplast i kosmetik og vaske- og rengøringsmidler. Forbuddet finder anvendelse 17. oktober 2023. Fra den dato starter nedtællingen for de overgangsperioder, der er indført ifm. forbuddet.

 

Overgangsperioder og mærkningskrav

For visse anvendelser af mikroplast er der vedtaget en overgangsperiode, før at forbuddet finder anvendelse, ligesom der er også er vedtaget mærkningskrav for visse typer af produkter, som indeholder mikroplast. 

Produkter med faste plastpartikler med en skrubbende eller eksfolierende funktion (microbeads) forbydes uden overgangsperiode, når begrænsningen finder anvendelse om 17. oktober. Disse produkter er allerede forbudt i Danmark i kosmetik jvf. forbuddet mod import og salg af kosmetiske produkter, der afrenses, som indeholder mikroplast, der trådte i kraft 1. juli 2020.

De øvrige overgangsperioder i forbuddet ser således ud:

  • Mikroplast til brug i indkapslingen af duftstoffer (”fragrance encapsulation): 6 år
  • Kosmetiske rinse-off produkter, som defineret i kosmetikforordning (forordning 2009/1223), med mindre der er tale om microbeads: 4 år
  • Læbe- og negleprodukter, som defineret i kosmetikforordningen (forordning 2009/1223), samt make-up: 12 år
  • Kosmetiske leave-on produkter, som defineret i kosmetikforordningen (forordning 2009/1223): 6 år
  • Vaske- og rengøringsmidler, som defineret i detergentforordning (648/2004), voks, polermidler og luftrenseprodukter: 5 år

 

Mærkningskrav

Make-up, læbe- og negleprodukter, der indeholder mikroplast, skal mærkes med ”indeholder mikroplast”. Disse mærkningsregler træder i kraft 8 år efter forslaget finder anvendelse 17. oktober 2023.

Der indføres desuden et krav om mærkning af produkter, der indeholder mikroplast, men som i forbindelse med brug ændres permanent på sådan en måde, at det ikke længere fald under definitionen af mikroplast. Det krav træder i kraft to år efter anvendelsesdatoen 17. oktober 2023.

Hele lovteksten findes her


Danmarks nationale forbud opretholdes
Danmarks har siden 1. juli 2020 haft et nationalt forbud mod mikroplast i kosmetiske rinse-off produkter. Mikroplast er her defineret som “plastik i fast form, som er mindre end eller lig med 5 mm i alle dimensioner, og som er uopløseligt i vand.”

Det nationale forbud opretholdes frem til, at den tilsvarende EU-regulering finder anvendelse om 4 år.

Læs mere om det nationale forbud hos Miljøstyrelsen.

Faktaark og webinar for medlemmer af Kosmetik- og hygiejnebranchen

Som medlem af Kosmetik- og hygiejnebranchen får du adgang til eksklusiv viden om det nye forbud. Vi har udarbejdet faktaark samt afholdt webinar om forbuddet. 

Find materialet på vores extranet www.kosmetikoghygiejne.dk/log-ind

Del denne nyhed:

Andre nyheder

Ny app giver troværdig information om ingredienser i kosmetik

Nu kan du bruge din smartphone til at finde troværdig og pålidelig information om indholdet ...
Læs mere

Kosmetik- og hygiejnebranchen deltager i ny forebyggelsesalliance

I Kosmetik- og hygiejnebranchen er vi stolte af at være en del af den nyoprettede ...
Læs mere

Kosmetik- og hygiejnebranchen samarbejder med Miljøstyrelsen om uønsket kemi udenfor EU

Kosmetik- og hygiejnebranchen har takket ja til at deltage i Miljøstyrelsens kampagne ”grænser for kemi”, ...
Læs mere

Udvidet producentansvar på emballage og engangsplast udskudt

Miljøministeriet har udsat implementeringen af det udvidede producentansvar på emballage fra den 1. januar 2025 ...
Læs mere