Professionel rengøring

I Kosmetik- og hygiejnebranchen repræsenterer vi virksomheder, der fremstiller og sælger løsninger til professionel rengøring. Det er produkter og løsninger, som bruges til at holde en høj hygiejnestandard og rengøring på arbejdspladser, offentlige institutioner, kantiner, cafeer, restauranter, i bus og tog og andre steder i samfundet, hvor mange mennesker færdes og samles.

Branchen og virksomhedernes løsninger

Branchen og virksomhedernes løsninger bidrager positivt på mange måder i samfundet. Blandt andet hjælper branchen med at bidrage til folkesundheden ved at forhindre sygdomme i at sprede sig, og den er med til at bevare og vedligeholde bygninger og inventar. 

I forbindelse med professionel rengøring bruger man andre typer af produkter end dem forbrugere kan finde i supermarkedet. Disse produkter er specielt udviklet til at blive brugt i en professionel sammenhæng, f.eks. vaskeriet på et hospital eller rengøring i fødevareindustrien. Ud over at disse produkter har en meget højere koncentration end husholdningsprodukter, bliver der også brugt større mængder. Det stiller store krav til producenterne og produkternes sikkerhed. 

God hygiejne er en god forretning

Mangelfuld hygiejne bidrager til udbredelsen af smitsomme sygdomme og resistente mikroorganismer. Infektionssygdomme er en stor belastning for den enkelte borger, men rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne samt udgifter til behandling og pleje. Derfor er der et stort potentiale i at forebygge sygdom ved at investere i bedre hygiejne og rengøring. Der findes mange eksempler på, hvordan et øget fokus på hygiejne på arbejdspladser og offentlige institutioner kan nedbringe sygefraværet og på den måde være en god forretning for samfundet. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser for eksempel, at alene korrekt håndhygiejne i dagsinstitutioner vil kunne spare samfundet for et trecifret millionbeløb. Og tal fra den europæiske brancheorganisation A.I.S.E. viser, at 25 procent af de infektioner, som patienter får på hospitaler, kan forebygges med bedre hygiejne.

Coronakrisen har genopfrisket danskernes fokus på, hvor vigtig hygiejne er. Hånddesinfektion har fået fast plads i detailhandlen og på landets offentlige institutioner og arbejdspladser. Og rengøring og desinfektion på arbejdspladser og offentlige steder er blevet opjusteret. God hygiejne er et af de allerbedste redskaber vi har til at forebygge udbredelsen af smitsomme sygdomme og epidemier. Det gælder både for coronavirus og andre smitsomme sygdomme.

I Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder vi sammen med Rådet for Bedre Hygiejne om at udbrede viden om de samfundsmæssige gevinster ved et øget på hygiejne og rengøring.

Du kan læse mere om rådets og deres arbejde på www.bedrehygiejne.dk

Fokus på sikre og bæredygtige produkter

Virksomheder i branchen for professionel rengøring leverer produkter med stærke rengørings- og desinficerende egenskaber. Produktsikkerhed er derfor blandt de vigtigste prioriteter blandt virksomhederne og streng kontrol og lovgivning sikrer, at produkterne er både sikre for brugerne der arbejder med rengøringen og for miljøet.

Sikker brug

Virksomheder i branchen har et særligt ansvar for gøre vejledninger om sikker brug af produkter tilgængelige for deres kunder, så brugerne af produkterne ved hvilke forholdsregler man skal tage under brug og opbevaring. Informationen er standardiseret igennem EU-lovgivning i form af sikkerhedsdatablade, som bl.a. indeholder alt den nødvendige information om håndtering og opbevaring. Det er også normalt at virksomhederne giver deres kunder adgang til produktinformationsblade, som giver kunden instruktioner om anvendelse og dosering af produktet under de forskellige omstændigheder, som kunderne kan bruge produktet.

Sikkerhedsdatablade

Et sikkerhedsdatablad er et juridisk dokument, som skal gives til alle professionelle kunder der køber produkter der er klassificeret under CLP forordningen, så produktet kan håndteres sikkert i erhvervsmæssig sammenhæng. Sikkerhedsdatabladet er også et vigtigt dokument for myndigheder og giftcentre, da dokumentet hjælper med at sikre at den rigtige behandling straks kan igangsættes hvis der skulle ske en ulykke. Producenterne gør typisk deres sikkerhedsdatablade tilgængelige på deres hjemmeside, så adgang til databladet og dets vigtige information er sikret tilgængeligt hele døgnet.

Ud over de ovenstående datablade har branchen, igennem den europæiske brancheorganisation A.I.S.E, proaktivt kommunikeret informationer om sikker brug igennem specielt udviklede piktogrammer. Disse piktogrammer er udviklet af A.I.S.E for at forbedre kommunikationen i flersprogede arbejdssituationer og har ført til stadardiserede træningsforløb. Piktogrammerne fremmer den korrekte og bedste brug af produkter ved både at vise anvendelsesmetoden og anvendelseområdet. Det er de samme piktogrammer om professionelt brug, som printes på produkterne som bruges i træningsforløb og i informationsdokumenter.

Bæredygtig rengøring

Branchens virksomheder prioriterer bæredygtighed højt. Både i forbindelse med produktionen af produkter og i forbindelse med, at produkterne anvendes. Produkterne skal både være effektive til at udføre den påkrævede rengøring, men også effektive i den forstand, at de minimerer den mængde produkt, vand og energi der skal til for at udføre rengøringen. Herudover skal produkterne, selvfølgelig, være sikre for både dem der håndterer dem og for miljøet.

Branchen arbejder særligt med tre punkter for at opnå en mere bæredygtig rengøring.

Koncentrerede produkter

Industriens udvikling af koncentrerede produkter hjælper med at sikre en mere bæredygtig rengøring, da mere koncentrerede produkter både sparer virksomhederne for emballage og transport. En høj koncentration betyder at der er mere rengøringsmiddel og mindre vand, og man sparer derfor både på emballering og transport af vand.

Kontrolleret dosering

For at garantere at den helt rigtige mængde produkt bliver brugt, når det skal anvendes, er industriens udvikling af doseringsmaskiner særligt vigtig. En præcis dosering sikrer, at der kun bliver brugt den nødvendige mængde produkt og vand til rengøringen og de nye maskiner giver også brugerne af rengøringsprodukterne en højere sikkerhed, da de ikke kommer i direkte kontakt med de koncentrerede produkter.

Effektivisering af levering

Professionelle leverandører af rengøringsmidler begynder i højere grad at levere deres produkter tanke og 1000-liters beholdere, for at spare på emballering. Herudover arbejdes med returnering af genanvendelig emballage, f.eks. genbrugeligt plast.

Diverse links

Læs om branchens tiltag mod covid-19

A.I.S.E. Charter for bæredygtig rengøring

Producenter af professionel rengøring

Læs mere om professionel rengøring i EU

Læs om Rådet for bedre hygiejne

Vi repræsenterer cirka 90 medlemmer, der løser samfundsnyttige og konkrete behov hos danskerne. Branchens produkter en essentiel del af danskernes hverdag og de bidrager til vores velbefindende, velfærd og sundhed.

Tandpasta forebygger karies, håndsæbe og rengøringsmidler fjerner farlige bakterier i hjemmet og i offentlige institutioner, solcreme forebygger hudkræft og dekorativ kosmetik forbedrer vores livskvalitet.

Samtidig bidrager branchen betydeligt til dansk økonomi og velstand. I 2018 omsatte branchen for 46 milliarder kroner, eksporterede samlet set for 18 milliarder kroner og bidrog med 9.158 job. Og branchen er i vækst.

Financial advisor consulting